İslam’da yer alan temel inanç esaslarından biri, Allah’ın göndermiş olduğu peygamberlere inanmaktır. Bakara suresinin 285. ayetinde, “Allah’ın gönderdiği peygamberler arasında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiği” vurgulanır. Bu nedenle Müslümanlar, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gönderilen bütün peygamberlere inanırlar. İslam’a göre Allah tarih boyunca pek çok peygamber göndermiştir. Ancak bunların sayısı konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Kur’an’da yer alan bir ayette, “Andolsun ki biz, Allah’a kulluk edin … diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik …” buyrulmaktadır. Kutsal kitabımızda peygamberlerden sadece yirmi beş tanesinin adı geçmektedir.

Hz. Muhammed’in peygamberlerin sonuncusu olduğu bildirilmektedir. Bu konuyu dile getiren bir ayette, “Muhammed … Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” ifadesi yer almaktadır. Peygamberler, Allah’ın buyruklarını insanlara iletmek amacıyla gönderilmiştir. Peygamberlerin Allah’ın buyruklarını insanlara haber vermesine nübüvvet denir. Peygamberler de bizler gibi insandır. Evlenip çoğalmak, yiyip içmek, hayatını çalışarak kazanmak peygamberler için de söz konusudur.

Peygamberlere ait diğer bir özellik de mucize gösterebilmeleridir. Mucize, peygamberlerin peygamberlik iddiasının doğruluğunu ispat etmek için Allah’ın izniyle gösterdiği karşıdakinin benzerini yapmaktan aciz kaldığı olağanüstü olaylardır. Allah, mucizeleriyle peygamberlerini desteklemiştir. Peygamberimizin en önemli mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir. Peygamberler doğru sözlü, güvenilir, akıllı ve zeki insanlardır. Onlar, Allah’ın bildirdiği mesajları kolayca kavramışlar ve insanlara bildirmişlerdir. Peygamberlerin bu niteliğine tebliğ denir.