İran; konumu itibariyle bir geçiş noktası olduğundan çok eski zamanlardan beri insan yaşantılarının görüldüğü bir bölgedir. İran uygarlığı temelde Medler ve Perslere dayanmaktadır. Persler zamanla Medler’e son vererek tüm İran’a egemen olmuşlardır. Suriye, Anadolu gibi yerleri de ele geçirerek büyük bir imparatorluk kurmuşlardır.

Pers Medeniyeti

– Yönetim anlayışı olarak ülke eyaletlere (Satraplık) ayrılarak yönetilmiştir. Bu eyaletlerdeki idareciler yetkileri sınırsız olan Pers krallarına bağlı olarak hareket etmişlerdir. Persler geniş sınırlara ulaştığından, yönetimi kolaylaştırmak ve ele geçirdikleri yerlerde denetim sağlamak amacıyla ülkeyi eyaletlere ayırmışlardır.

– Sürekli ve düzenli ordu birlikleri bulundurmuşlardır. Ordu; İran halkından oluşturulmuştur.

– Din olarak çok tanrılı Zerdüşt dinini benimsemişlerdir. Zerdüşt dini, iyilikle kötülüğün mücadelesine dayanmaktadır. Tapınaklarına Ateşgede denilmiştir.

– Düzenli bir posta teşkilatı kurmuşlardır. Bu durum ülkede denetimi ve haberleşmeyi kolaylaştırmıştır. Posta teşkilatı ticaretin gelişmesine de katkı sağlamıştır.

– Sanatsal faaliyet olarak mimaride yapılan büyük saraylar dikkat çekmektedir. Ayrıca Persler Anadolu, Mısır, Mezopatamya ve Yunan sanatlarından etkilenmişler kendi değerlerini katarak bir Pers kültürü oluşturmuşlardır.

– Pers – Yunan Savaşları (M.Ö. 499 – 448) sonucunda Persler zayıflamaya başlamışlar. M.Ö. 330’larda Makedonyalı İskender bu devlete son vermiştir.