Türk Edebiyatında Parnasizm Akımı ve Temsilcileri: Parnasizm akımının Türk edebiyatındaki ilk izleri servet-i Fünun dönemi şairlerinde görülür. Cenap Şehabettin bu şiir akımını, edebiyatımızda ilk önce tanıtan ve temsil etmeye çalışan şairimizdir. Yine Tevfik Fikret, Parnasyen akıma tabi olan şairlerden özellikle François Coppee’yi örnek almıştır. Yahya Kemal’in de ilk şiir çalışmalarında özellikle “Nev-Yunanilik” adıyla ortaya koyduğu çığırda “Biblos Kadınları, Sicilya Kızları” gibi şiirlerinde parnasyen akımın etkileri görülmektedir. Sone tarzı nazım biçimi de edebiyatımıza Parnasyen akımın tesiriyle gelmiştir.