Paris Antlaşması Hakkında Bilgi:

Kırım Savaşı sonucunda imzalanan bu antlaşmaya göre:

 • Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti olarak kabul edilecek buna paralel olarak devletler hukukundan yararlanacak, toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altına alınacak.
 • Eflâk ve Boğdan’a özerklik verilecek
 • Karadeniz’de ticaret gemileri dışında hiçbir devlet savaş gemisi bulunduramayacak.
 • Karadeniz kıyılarında Osmanlı Devleti ve Rusya tersane kuramayacak. (Bu madde Osmanlı Devleti’nin savaşı kaybettiği anlamındadır.)
 • Boğazların durumu 1841 Londra Sözleşmesine göre devam edecek
 • Tuna Nehri’nde ticaret gemileri serbest dolaşabilecek
 • Islahat Fermanının uygulanmasına Avrupa devletleri karışmayacak
 • Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışılmayacak.

Paris Antlaşması’nın Önemi:

 • Paris Konferansı’nda, savaşa katılmamış olmasına rağmen Prusya da bulunmuştur.
 • Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti ilk defa bir Avrupalı devlet olarak kabul edilmiş, toprak bütünlüğünün garanti edilmesi nedeniyle de Avrupalı devletlerin koruması altına girmiştir.
 • Osmanlı Devleti, konferansa galip devlet olarak katılmış olmasına rağmen, savaşı kaybeden Rusya ile eşit tutulmuştur.
 • Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sırasında tarihinin ilk dış borcunu almış, ileride zor durumda kalacağı bir sorunun temelleri atılmıştır.
 • Ayrıca, Paris Konferansı toplanmadan önce, Osmanlı Devleti “Islahat Fermanı”nı ilan ederek, Avrupalı devletlerin sempatisini kazanmaya çalışmıştır.
 • Osmanlı Devleti, Rusya tehlikesinden Avrupalı devletlerin desteğiyle korunmuştur.