Etiket: paralel

Paralellerin Özellikleri Nelerdir

 • Başlangıç paraleli Ekvatordur.
 • 90 kuzey 90 güney olmak üzere toplam 180 paralel dairesi bulunmaktadır.
 • Paraleller Dünyanın çevresinde olduğu varsayılan hayali çemberlerdir.
 • İki paralel arası Dünyanın her yerinde 111 km’dir. Ancak. paralellerin çevre boyu Ekvatordan kutuplara doğru kısalır. Kutup noktalarında ise sıfır halini alır. Paralel boylarındaki kısalma, düzenli değildir. Bunun nedeni Dünyanın geoid şeklinde olmasıdır. Eğer Dünya tam bir küre olsaydı 45° enleminin boyu ekvatorun yarısı olurdu. Ancak gerçekte 60° enlemi. Ekvatorun yarısı kadardır.
 • Enlem değerlerini tespit etmek için paralellerin arası öncelikle 60 dakikaya, her dakika da kendi içinde 60 saniyeye bölünmüştür.
 • Paraleller doğu-batı doğrultusunda uzanırlar ve birbirlerini kesmezler.
 • Bazı enlemlerin özel isimleri vardır.
 • 0°C – Ekvator
 • 23°27’K – Yengeç Dönencesi
 • 23°27’G – Oğlak Dönencesi
 • 66°33’K – Kuzey Kutup Dairesi
 • 66°33’G – Kuzey kutup Dairesi
 • 90°K – Kuzey kutup noktası
 • 90°G m Güney kutup noktası
 • Paralel değerleri yukarı doğru büyüyorsa Kuzey Yarımküre, küçülüyorsa Güney Yarımküredir.
 • 90° paralelleri nokta halindedir.
 • Ekvatorla dönenceler arası “Alçak enlemler”, dönencelerle kutup daireleri arası “Orta enlemler”, kutup daireleri ile kutup noktaları arası “Yüksek enlemler” olarak tanımlanır.

Önemli Not: Paraleller tam sayı değerlerini ifade etmekte kullanılır. Enlem ise bir yerin Ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerdir.

{ Add a Comment }

Paralel ve Meridyenler Nedir

Paralel ve Enlem: Ekvatora birer derecelik açılarla, paralel olarak geçtiği düşünülen, hayali çizgilere paralel denir. Dünya üzerindeki bir noktanın Ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine ise enlem adı verilir.

Ekvator: Dünyamızın kendine özgü şekline geoid adı verilir. Geoid küreden farklı olarak kutuplardan basık ekvatordan şişkin bir şekildir. Kutup noktalarına eşit uzaklıkta yer alan hayali çizgiye Ekvator denir. Dünyanın geoid şeklinden dolayı, Dünya üzerinde çizilebilecek en uzun çizgi Ekvatordur. Ekvator bir başlangıç noktasıdır. Ekvatorun kuzeyinde kalan kısma Kuzey Yarımküre, güneyde kalan kısma ise Güney Yarımküre adı verilir.

Meridyen ve Boylam: Bir kutuptan diğer kutba uzanan ve paralelleri dik olarak kesen yarım daire yaylarına meridyen denir. Ancak meridyenleri çizmek için öncelikle bir başlangıç noktasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı gidermek için İngiltere’nin Greenwich kasabasında yer alan gözlemevinden geçen meridyen başlangıç meridyeni kabul edilmiştir. Dünya üzerindeki bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığın açı cinsinden değerine boylam denilmektedir.

Not: Paralel ve meridyenler tam sayı değerlerini ifade ederler. Enlem ve boylamlar ise bir noktanın Ekvatora veya başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden ifadesidir. Bu nedenle enlem ve boylamlar küsuratlı değerleri ifade ederler. Enlem ve boylamlar kendi içinde önce dakika, sonra saniye ve salise cinsinden 6Cfar parçaya bölünmüştür. Bu parçalar her hangi bir noktanın kesin olarak tanımlanmasında kullanılmaktadırlar.

{ Add a Comment }