Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri – Maddeler Halinde:

Osmanlı Beyliği, diğer Türk beylikleri içerisinde en küçük beyliklerden biri olmasına rağmen, kısa sürede büyüyerek bir dünya devleti haline gelmiştir. Osmanlıların bu gelişmeyi göstermelerini sağlayan bazı faktörler vardır.

  • Osmanlıların kurulduğu bölgenin coğrafi konumu gelişmeye çok uygundu. Türk yurdunun sınırında bulunmaları, önlerinde fetih yapabilecekleri bir sahanın olmasını sağlamıştır. (Böylece Avrupa’ya geçmişler ve burada ilerlemişlerdir.)
  • Osmanlılar Batı’da ilerlerken Bizans ve Balkanlar iç karışıklıklar içerisinde idi. Bu nedenle Türk ilerleyişine engel olabilecek bir güçlü devlet yoktu. Ayrıca, Avrupa’nın güçlü devletleri olan Fransa ve İngiltere, bu sıralarda kıyasıya bir mücadele içerisinde idiler. Yüzyıl Savaştan denilen, bu mücadeleden dolayı Fransa ve İngiltere Osmanlı ilerleyişiyle yeterince ilgilenemediler.
  • Osmanlılar merkeziyetçi yönetime önem vermişler, Türk veraset anlayışının aksine, ülkenin şehzadeler arasında bölünmesine asla izin vermemişlerdir.
  • Özellikle Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde devletin başına geçen hükümdarlar yetenekli ve bilgili kişiler olmuştur.
  • Batı Anadolu’ya Türk nüfusunun yığılması ve bunlara yeni bir yurt arayışı Balkanların fethini ve Türkleşmesini kolaylaştırmıştır.
  • Osmanlılar ilk dönemlerde Bizans’a ve Balkanlara doğru genişleme siyaseti izlemişler, diğer Türk beylikleri ile iyi ilişkiler kurmuşlardır.
  • Osmanlılar adalet ve hoşgörüye dayalı bir politika izlemişler, bu nedenle, yönetimleri altına aldıkları toplumlar tarafından takdir edilmişlerdir.