Prof. Dr. Halil İnalcık ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi:

Dünyaca tanınan ve kabul edilen Türk tarihçisi. 7 Eylül 1916’da doğdu. Liseyi Balıkesir Öğretmen Okulu’nda tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi’nin Tarih Bölümüne girdi. Buradan mezun olduktan sonra da 1942 yılında Tanzimat ve Bulgar Meselesi” başlıklı teziyle doktora unvanı aldı. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Tarih Bölümünde Avrupa ve Osmanlı tarihi veren Halil İnalcık, 1972’de ders vermek ve çalışmalarına orda devam etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.

Daha sonra, 1993 tarihinde yurda dönüp Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyeliğine başladı. Yerli ve yabancı bilim çevreleri tarafından Osmanlı tarihinin en büyük tarihçilerinden biri olarak gösterilmektedir. Bugün de Bilkent Üniversitesinde Tarih Bölümünde yüksek lisans yapan öğrencilere seminer dersleri de vermiştir.

Bazıları İngilizce, bazıları Türkçe olarak kaleme alınan eserlerinde temel olarak Osmanlı tarihini tamamen belgelere dayalı olarak, nesnel ve soğukkanlı bir şekilde incelemektedir.

Başlıca eserleri arasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (2 cilt), Osmanlı İmparatorluğu, Klasik Çağ: 1300-1600, Osmanlı imparatorluğu, Toplum ve Ekonomi, Osmanlı’da Devlet, Hukuk ve Adalet sayılabilir.