Hz. Osman Dönemi Önemli Olayları (644 – 656): Hz. Osman zamanında özellikle Kuzey Afrika’daki fetihlere devam edilmiş, Trablusgarp, Cezayir gibi bölgeler alınmıştır. Ayrıca, Horasan bölgesinde ilerlemeler sonucu Türk yurduna girilmiş, böylece ilk Türk-Arap çatışması başlamıştır, (özellikle Hazarlar, Kafkasya’da İslam ilerleyişine karşı koymuş ve İslam ordularını yenilgiye uğratmışlardır)

Hz. Osman döneminde ilk defa deniz gücü (donanma) oluşturulmuş ve Bizans’tan Kıbrıs adası alınmıştır. Hz. Osman valiliklere ve önemli devlet görevlerine kendi ailesinden (Ümeyyeoğulları) kişileri ataması, bunlardan bazılarının da adaletsiz uygulamaları tepkilere neden olmuştur. Bu tepkiler, İslam tarihinde ilk gruplaşmaları ve huzursuzlukları doğurmuş, ayrılıkların tohumları atılmıştır. Hz. Osman’ın öldürülmesi de bu gruplaşma ve huzursuzlukların artmasına neden olmuştur.

– Hz. Osman’ın İslam dünyasına yaptığı en önemli hizmet, Kur’an’ı Kerim’i çoğaltması olmuştur. Hz. Ebu Bekir zamanında bir kitap haline getirilen Kur’an, Hz. Osman döneminde beş nüsha halinde çoğaltılmış ve İslamiyet’in yayıldığı yeni ülkelere gönderilmiştir.