Metafizik ve Ontoloji Arasındaki farklar:

Metafizik (fizik ötesi) ve ontoloji (varlık felsefesi) aynı alanı konu edinen, ancak anlamları farklı olan iki kavramdır. Metafizik, bilimin sunduğu verilerin dışında kalan alana ilişkin sorgulama yapar ve kendi içinde tutarlı bilgiler ortaya koyar, yani metafizik bilimin ilgi alanına girmeyen, bilimin sınırları dışında kalan varlık alanı ile ilgilenir. Tanrı, melek, ruh gibi.

Metafiziğin Varlıkla İlgili Temel Soruları:

 • Varlık var mıdır?
 • Varlığın kökeni nedir?
 • Varlık değişken midir?
 • Varlığın ana maddesi nedir?
 • Varlık bir midir, çok mudur?
 • Evrende bir düzen var mıdır?
 • Evren sonlu mudur, sonsuz mudur?
 • Evrende ereklilik var mıdır?

Ontoloji ise her şeyin özünü, ilk ilkelerini, tözü (cevheri) araştıran disiplindir. Daha açık bir ifade ile ontoloji ilk unsuru araştıran felsefe disiplinidir.

Ontolojinin Varlıkla İlgili Temel Soruları:

 • Varlık nedir?
 • Varlık var mıdır, yok mudur?
 • Varlık bilinebilir mi?
 • Varlığın özü nedir?
 • Varlık durağan mıdır, değişken midir?
 • Varlık türleri nelerdir?

UYARI: İlk filozoflar öncelikle varlık problemi üzerinde durmuşlardır. Ele alınan temel soru, evrenin kaynağının ne olduğu, var olanların nereden geldiği problemidir.