Etiket: önemi

Paris Antlaşmasının Önemi (1856)

Paris Antlaşmasının Avrupa İçin Önemi:

Rusya tarafından bozulan uluslararası dengenin yeniden, kurulması sağlanmıştır.

İngiltere: Akdeniz ve Hindistan’a giden ticaret yollarını güvence altına aldı. Özellikle Karadeniz’de Rus donanmasının olmaması İngiltere için, değerli bir garanti oldu.

Fransa: İngiltere gibi ekonomik çıkarlar elde etti. Doğu Akdeniz’de etkinliğini artırma fırsatı buldu.

Piyemonte: İtalya Birliği konusunu Avrupa siyasetinin gündem maddelerinden biri haline getirmeyi sağladı.

Rusya: Yenilmesine rağmen kabul edilen maddelerden fazla zarar görmeyerek güçlü bir devlet olduğunu göstermiş oldu. Osmanlı Devleti konusunu ileri bir döneme erteledi.

Osmanlı Devleti İçin Önemi: Rus tehlikesinden bir süreliğine uzaklaşılmış oldu. Devletler hak ve hukuktan faydalanma imkânı elde etti. Ancak devletin anlamıyla bir iç sorunu olan Islahat Fermanı’na antlaşma metninde yer verilmesi, sonraki yıllarda iç işlerine karışılmasına zemin hazırladı.

{ Add a Comment }

Tanzimat Fermanının Önemi – Kısaca

Tanzimat Fermanı Neden Önemlidir:

  • En Önemli özelliği padişahın yetkilerini sınırlandırması ve kanunların her gücün üstünde olduğunun kabul edilmesidir.
  • Tanzimat Fermanı Batılılaşma yolunda önemli bir adımdır. İlk defa anayasacılık ve demokratik devlet anlayışının görüldüğü bir düzenleme olmuştur.
  • Hükümdarın yetkilerinin kısıtlanması bakımından İngiltere’deki Magna Charta‘ya benzer. Fakat Magna Charta halkın istekleri sonucu ortaya çıkarken, Tanzimat Fermanı padişahın kendi isteği sonucunda gerçekleşmiştir.

{ Add a Comment }