Fransız İhtilali’nden Önce Fransa:

İhtilal Öncesi Fransa’da mutlakiyet yönetimi vardı. Kral, nüfusun çoğunluğunu oluşturan köylü ve burjuva sınıfını hiçe sayıyor azınlıkta olan soylu ve ruhban sınıfına ise ayrıcalıklar veriyordu.

Ekonomik gücü elinde tutan, ticaretle uğraşan burjuva ve üretimi sağlayan köylü sınıflarının yönetimde hiçbir hakları yoktu. Buna rağmen bu sınıflar vergi veriyor ve savaş için askere gidiyorlardı. Sonuçta ihtilal öncesinde kralın baskıcı ve beceriksiz yönetimi vardır.