Vatan, ulus, bayrak, İstiklâl Marşımız, şehadet makamı, gazilik, istiklal ve aile, toplumsal yaşantımızda önem verilen değerlerden bir kısmıdır. Toplumsal ilişkileri düzenleyen örf ve âdetler ve ahlak başlıca manevi değerlerimizdendir. Gerek örf ve âdetlerin gerekse ahlaki değerlerin ortaya çıkmasında İslam dininin büyük bir tesiri vardır. Çünkü din müssesesi; ahlak, hukuk, gelenek, görenek, dil, sanat, ekonomi vb. değerler üzerinde çok etkili bir yapıdır.

1) Örf ve Âdetlerin Dinle İlişkisi

Toplum, bireylerin bir araya gelmesiyle oluşur. Toplumda bireyleri birbirine bağlayan temel değerlerden biri, örf ve âdetlerdir, örf; yasalarca belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu davranış biçimleri ve kuradandır. Anne ve babaya saygılı olmak, komşularla iyi geçinmek, misafirlere ikramda bulunmak, akrabaları ziyaret etmek, düğün yapmak, yakınları ölen birine taziyede bulunmak toplumumuzda yaygın olan örflerdendir. Âdet ise toplumda eskiden beri uygulanagelen, toplum tarafından benimsenen davranış biçimleridir, örneğin dinî ve millî bayramlarımızın kutlanış biçimi, misafirlikte uyulması gereken kurallar, düğünlerin yapılış şekli başlıca âdetlerimizdendir.

Milletimize ait örf ve âdetlerin oluşmasında İslam dininin önemli bir etkisi vardır, örneğin kandil gecelerinin kutlanması, yeni doğan çocuğa isim verilirken sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunması, muharrem ayının 10. gününde aşure pişirip dağıtılması, kabir ziyareti yapılması, sünnet törenlerinde mevlit okutulması toplumumuzda yaygın olan örf ve âdetlerdendir.

2) Ahlaki Değerlerin Dinle İlişkisi

Ahlakın önem verdiği, bütün toplum bireylerinin uymasını istediği pek çok değer vardır. Doğruluk, güvenirlik, adalet, büyüklere saygı, iyilik, hoşgörü, temizlik, şefkat ve merhamet bunlardan bazılarıdır. Kişilerin çeşitli olaylar karşısında gösterdiği tepkiler, ortaya koyduğu davranışlar onların ahlak anlayışını yansıtır. Ahlak; insan davranışlarını iyi kötü, doğru, yanlış, faydalı zararlı gibi kategorilere ayırarak değerlendirir. Toplumda törelere dayalı davranış kuralları geliştirip yaygınlaştırmayı amaç edinir.

Ahlak; büyüklere saygıyı, adaletli olmayı, dürüst davranmayı, doğru söylemeyi öngörür, bu gibi ahlaki değerler, dinin dönem verdiği ilkelerdir. Örneğin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de adaletle ilgili olarak şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan; kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun… Hislerinize uyup adaletten sapmayın…” Buna göre adaletli olmak dinin açık bir emridir. Bu emre aykırı davranmak dinî açıdan günah, ahlaki açıdan ise kötüdür.