Depremler oluşum şekillerine göre üç gruba ayrılmaktadır.

A) TEKTONİK DEPREMLER: Levha hareketleri ile dağ ve kıta oluşumu sonucunda ortaya çıkan depremlere tektonik deprem denir. En şiddetli ve etki alanı geniş olan depremler tektonik depremlerdir.

 B) VOLKANİK DEPREMLER: Volkanik faaliyetler sırasında yeraltında sıkışan magma ve gazlar yerkabuğuna büyük bir basınç uygular. Bu basınç uygun bir noktadan magmanın yüzeye ulaşmasıyla azalır. Ancak ortaya çıkan enerji büyük sarsıntılara yol açar.

 C) ÇÖKÜNTÜ DEPREMLERİ: Yeraltında bulunan mağara ve diğer boşlukların çökmesi ile oluşan depremlerdir. Etki alanları ve enerjileri sınırlıdır.

Deprem Dalgaları: Deprem anında ortaya çıkan enerji çevreye farklı şekillerde yayılır. Büyük bir gürültü ve sarsıntının yanı sıra zaman zaman yeraltındaki gazlarında alev aldığı görülmüştür. Deprem enerjisinin büyük bölümü deprem dalgaları ile yayılır. Bu dalgalar başlıca dört türe ayrılmaktadır. 

  • P (Primer) Dalgalar: Kayaçları dalga yönüne göre ileri geri sallarlar.
  • S (Seconder) Dalgalar: Kayaçları bükerek veya silkeleyerek etkisini gösteren dalgalardır.
  • R Dalgaları: Su dalgalarına en çok benzeyen, yatay ve dikey yönde hareket eden dalgalardır. Yıkıcı etkiye sahiptirler.
  • L Dalgaları: Kayaç taneciklerini tümüyle harekete geçiren ve en yıkıcı etkiye sahip dalgalardır.

Dalgalar farklı özelliklere sahip olsalar da geçtikleri zeminlerin özelliklerine göre farklı etkilerde bulunurlar, örneğin sert kaya zeminlerde dalga etkisi azalırken, alüvyonlu ova tabanlarında dalga etkisi çok şiddetli hissedilir.

TSUNAMİ: Tsunami okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi olaylar sonucu oluşan deniz dalgasıdır. Tsunamiden sonra oluşan dalganın diğer deniz dalgalarından farkı, su zerreciklerinin sürüklenme sonucunda hareket kazanmasıdır. Açık denizde tsunami hissedilmezken, kıyıda çok yüksek bir hal alırlar. Tsunami ilk oluştuğunda tek bir dalgadır ancak kısa bir süre içerisinde üç ya da beş dalgaya dönüşerek çevreye yayılmaya başlar. Bu dalgaların birincisi ve sonuncusu çok zayıftır ancak diğer dalgalar etkilerini kıyılarda şiddetli biçimde hissettirebilecek bir enerjiyle ilerlerler. Bu nedenle depremlerden kısa bir süre sonra kıyılarda görülen yavaş ama anormal su düzeyi değişimi ilk dalganın geldiğini gösterir. Bu değişim, arkadan gelecek olan çok kuvvetli dalgaların ilk habercisi de olabilir.