Anlatım Teknikleri Nelerdir:

Her yazar, yazısını yazarken okuyucunun üzerinde belli bir etki uyandırmak ister. İster bir düşünceyi kanıtlamak istesin ister bir olayı anlatsın isterse bir bahçeyi betimlesin yazarın en önemli amacı okur üzerinde etki uyandırmaktır. Bu amaç yazarın anlattığı şeyin niteliğine göre değişik anlatma yolları aramasına yol açmıştır. Çünkü bir düşünceyi anlatmak, bir olayı anlatmaktan; bir gözlemi betimlemek, bir anıyı anlatmaktan farklı anlatımlar gerektirecektir. Yazarın seçeceği anlatımla yazıyı yazmaktaki amacı arasında çok yakın bir ilgi vardır.

Örneğin yazar bir kavramla ilgili bilgi verme, bir düşünceyi aktarma, herhangi bir şeyi tanıtma amacı güdebilir. Bu durumda açıklayıcı bir anlatımı tercih eder. Ya da yazar katılmadığı bir düşünceyi ortaya koyarak okurun kanılarını değiştirmeyi amaçlayabilir. Bu durumda tartışmacı bir yol izler. Bazen de yazar, içinde bulunduğu ortamı okurun gözünde canlandırmak duyduklarını, gördüklerini okurla paylaşmak isteyebilir. O zaman yazar betimleyici bir anlatım yolunu benimser. Eğer yazar bir olayı anlatmak ve o olayın etkilerini okura da yaşatmak isteyebilir. Yazar o zaman öyküleyici bir anlatım yolunu seçecektir. Görüldüğü gibi yazarın anlatmayı amaçladığı her durum kendi anlatımını da belirler. Bunları aşağıdaki başlıklar altında inceliyoruz.

 • Açıklayıcı Anlatım
 • Tartışmacı Anlatım
 • Betimleyici Anlatım
 • Öyküleyici Anlatım
 • Kanıtlayıcı Anlatım
 • Emredici Anlatım
 • Söyleşmeye Bağlı Anlatım (Diyalog)
 • Destansı (Epik) Anlatım
 • Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım
 • Düşünsel (Fantastik) Anlatım
 • Gelecekten Söz Eden Anlatım
 • Mizahi Anlatım