Kur’an-ı Kerim; Yüce Allah tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed’e indirilmiş olan İlahî bir kitaptır. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlakla ilgili ilkeleri en doğru şekilde Kur’an’dan öğrenilebilir. Bu nedenle her Müslüman, Kur’an-ı Kerim’i okumaya önem vermelidir.

Kur’an’ı Yüzünden Okumak: Kutsal kitabımızda, bizleri Kur’an okumaya teşvik eden ayetler bulunur. Mesela bir ayette, “… Kur’an’ı tane tane oku.” buyrulur. Peygamberimiz de bir hadisinde, “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” buyurarak Müslümanları Kur’an’ı öğrenmeye ve öğretmeye yönlendirmiştir. Başka bir hadisinde ise “Kur’an-ı Kerim’i sesinizle güzelleştirin.” buyurarak Kur’an’ı güzel okumanın önemini vurgulamıştır.

Kur’an’ın Tercümesini (Meal) Okumak: İslamiyet evrensel bir dindir. Irk, renk, dil, din aynmı yapmaksızın tüm insanlara hitap eder. Bu nedenle de Kur’an’ı Kerim’in ve Hz. Muhammed’in mesajı bütün insanlığa yöneliktir. Kutsal kitabımızda yer alan ayetler belirli bir ırka, millete yönelik emir ve öğütler içermez. Aksine birçok ayet “Ey insanlar!”, “Ey ademoğulları!” gibi tüm insanlığa yönelik genel ifadelerle başlar, örneğin bir ayette, “Bu (Kur’an), bütün insanlığa bir açıklamadır, takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür.” buyrulur. Tüm bunlar, İslam’ın evrensel bir din olduğunu ortaya koymaktadır. Kur’an-ı Kerim, İslam dininin temel kaynağıdır. Dinimizin ilkeleri, emir ve yasakları, öğütleri en doğru biçimde Kur’an’dan öğrenilebilir.