Hz. Peygamber, dini zorlaştırmak için uğraşanlara daima karşı çıkmış, onlara fırsat vermemiştir. O, bizlere ibadetlerde devamlılığa önem vermeyi ve güç yetirebildiğimiz kadarını yapmayı tavsiye etmiştir. İnsanlara hitap ederken “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” buyurmuştur.

Hz. Peygamberin gönderiliş amaçlarından biri de dini öğretici ve kolaylaştırıcı olmasıdır. Çünkü din doğru anlaşılmadığı zaman birtakım zorluk ve sıkıntılar ortaya çıkar. Peygamberimiz hayatın her alanında olduğu gibi dinî emirlerin yerine getirilmesinde de kolaylığa önem vermiştir. O, bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Bu din, kolaylıktır. Kimse (aşırı çabayla) dini geçmeye çalışmasın.”