3.Selim Dönemi Yenilikleri – Maddeler Halinde:

İyi bir eğitim gören ve yenilik hareketleri içinde yetişen III. Selim, devlet adamlarına raporlar hazırlatarak planlı bir ıslahat çalışmasını başlatmış, askeri, idari, ekonomik ve eğitim alanlarında yenilikler yapmıştır.

III. Selim, ıslahatları rahatlıkla yapabileceği bir barış ortamı oluşturmak için, Avusturya ve Rusya’yla antlaşmalar (Ziştovi ve Yaş) imzalamıştır. Bu dönemde yapılan bütün ıslahatlara “yeni düzen” anlamına gelen Nizam-ı Cedit ismi verilmiştir. III. Selim döneminde,

 • Avrupa tarzında Nizamı Cedit Ordusu kurulmuştur.
 • Bu ordunun ihtiyacını karşılamak için İrad-ı Cedit Hâzinesi oluşturulmuştur.
 • Yeniçerilerin sayısı azaltılmış ve bu ocağa eğitim zorunluluğu getirilmiştir.
 • Avrupa’dan uzmanlar getirilerek, topçu, humbaracı ve lağımcı ocakları, ordunun teknik sınıfları olarak yeniden düzenlenmiştir.
 • Denizciliğe önem verilmiş, tersaneler işler hale getirilmiş ve donanma genişletilerek modernleştirilmiştir.
 • Anadolu ve Rumeli yirmi sekiz eyalete bölünmüştür.
 • Vezirlerin sayısı ve görev süreleri yeniden düzenlenmiştir.
 • Kadıların görev yerlerine gitmeleri sağlanmıştır.
 • Osmanlı parasının değerinin korunmasına çalışılmış, yerli mallarının kullanılması özendirilmiştir.
 • Üsküdar’da yeni bir devlet matbaası açılmış, tercüme faaliyetleri devam etmiştir.
 • Fransızca devletin resmi yabancı dili haline getirilmiştir.
 • Avrupa’nın önemli merkezlerinde devamlı elçilikler kurulmuştur.

Bu durum Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleriyle olan diplomatik ilişkilere eskisinden daha fazla önem verdiğini gösterir. III. Selim’in Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak amacıyla yaptığı ıslahatlar kendisinden sonraki yöneticilere yol gösterici olmuştur.