Mısır Uygarlığı, Mezopotamya Uygarlığı gibi kökü çok eskilere uzanan bir . uygarlıktır. Coğrafi konumundan dolayı (etrafının deniz ve çöllerle kaplı olması) uzun bir zaman istilaya uğramamıştır. Bu durum Mısır Uygarlığı’nın özgün bir uygarlık olmasına zemin hazırlamıştır. Mısır uygarlığı Nil Nehri’nin etrafında şekillenmiştir.

Siyasi Yapı: Mısır Uygarlığı’nın siyasi tarihi şehir devletleri ile başlamıştır. M.Ö. 3000 lerde merkezi krallık haline gelmişlerdir. Bu tarihten itibaren Firavun adı verilen dini ve siyasi güce sahip Tanrı Krallar tarafından yönetilmişlerdir. (Teokratik yönetim) M.Ö. 3280 tarihinde Suriye’ye egemen olmak için Hititlerle girdikleri mücadeleler sonucunda Kadeş Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma dünya tarihindeki ilk yazılı antlaşmadır

Sosyal Yapı: Mısır’da sınıf farklılıkları vardır.

– Firavunlar,
– Rahipler, Askerler, Katipler

Ekonomik Yapı: Mısırlıların başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bazı Asya ve Afrikalı topluluklarla ticaret de yapmışlardır.

Dini Hayat: Çok tanrılı din anlayışını benimsemişlerdir. Öldükten sonra dirilme inançları vardır. Bu inançların gereği olarak ölülerini mumyalamışlardır. Öldükten sonra dirilme inancının etkisiyle mezarlarını oda şeklinde yaparak ölünün eşyalarını oraya koymuşlardır. Firavunlar için yaptıkları anıt mezarlara piramit denilmektedir. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilirler.

Küttür – Sanat ve Bilim: Hiyeroglif (Resim) yazışım ve Papirüs kağıdını icad etmişlerdir, Heykel, kabartma ve oymacılıkta ileri gitmişlerdir. Sanatlarında dinin etkisi görülmektedir. Tıp ve Mumyalıcılıkta ileri gitmişlerdir. Nil Nehri Mısır’ın sosyal ve ekonomik hayatının can damarı olduğu gibi bilimsel gelişmelerde de etkili olmuştur. Örneğin;

Matematik: Tarım ürünlerinden alınan verginin hesaplanması ile doğmuştur.
Geometri: Nil Nehri’nin taşması sonucu bozulan tarla sınırlarının hesaplanması sonucu gelişmiştir.
Astronomi: Nil Nehri’nin taşma zamanlarının hesaplanması ve önlem almak amacıyla güneşin hareketleri izlenmiştir. Bunun Sonucunda bir takvim düzenlemişlerdir. Güneş yılı esaslı olan bu takvim aynı zamanda bugün kullandığımız Miladi Takvime kaynaklık yapmıştır.

Matematik alanında Pi sayısının değeri bugünkü değerine yakın bir şekilde hesaplanmıştır. Ondalık sayı sistemi ve dört işlem kullanmışlardır, Mısır’da bilim ve sanatın gelişmesindeki bir diğer etken de Firavunların sahip oldukları sınırsız yetki ile bu alandaki gelişmeleri desteklemeleridir.