II.Viyana Kuşatması Neden Kaybedildi:

Osmanlıların Viyana’da başarısız olmasında şehrin güçlü surlarla çevrili olması haçlıların Avusturya’ya yardım etmesi, Kırım hanının Leh ordusunun Tuna’ya geçmesini engelleyememesi gibi nedenler etkili olmuştur.

Viyana’yı alarak, Osmanlı’nın yeniden eski günlerine döneceği hesaplarını yapan ve böylece kendi şöhretini de yükselteceğini düşünen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, yeterince hazırlık yapmadan kuşatmayı başlatmıştır.

Bununla birlikte orduda başlayan disiplinsizliklere – yukarıda da bahsedildiği gibi – Kırım Hanlığının kuvvetlerinin çekilmesi ve Lehistan’ın Avusturya’ya yardıma gelmesi de eklenmiştir, tüm bunlara rağmen Viyana düşmek üzeredir;  ancak yapılacak son hücum öncesi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa şehirde yağmayı yasakladığını açıklaması Yeniçerilerin isteksiz davranmasına ve de kuşatmanın bozgunla sonuçlanmasına neden olmuştur.