3.Selim Dönemi Osmanlı – Fransız Siyasi İlişkileri:

Osmanlı – Fransız ilişkileri XVI. yüzyılda başlamış Lale Devri’nde ilerlemişti. Fransa, Venedik ve Avusturya ile girilen savaşlarda Osmanlı Devleti’ne destek olmuştu.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlayıp, Sultan 1.Mahmut zamanında artırılarak sürekli hale getirilen kapitülasyonlar Osmanlı – Fransız dostluğunu geliştirmişti. Bu ilişkiler 18. yüzyılın sonlarına doğru bozulmaya başladı.

Osmanlı Fransız Savaşı Nedenleri:

1789’de ortaya çıkan ihtilal neticesinde Fransa’da krallık yıkılmış ve cumhuriyet ilan edilmişti. Bu durumu kendileri için tehlike olarak gören Avrupalı devletler Fransa’ya karşı birleşmiş, fakat giriştikleri savaşlarda Fransa karşında başarılı olamamışlardı. Fransa ordularının başında onları sevk ve idare eden ünlü komutan Napolyon Bonapart vardı. Tüm Avrupa’ya üstünlüğünü kabul ettiren Napolyon Bonapart yalnızca İngiltere’yi yenememişti. Fransa’nın gayesi İngiltere’yi Akdeniz’den uzak tutarak Hindistan’a giden ticaret yollarını denetimine almaktı.

Yayılmacı bir politika izleyen Fransa, Venedik topraklarının bir kısmını ve Arnavutluk kıyılarındaki bazı limanlarını ele geçirdi ve Osmanlı Devleti ile sınır komşusu oldu. Napolyon‘un asıl amacı:

  • İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek
  • Akdeniz’i Fransız gölü yapmaktır.

Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız donanmasının İskenderiye ve Kahire‘yi ele geçirmesi üzerine Osmanlı Devleti 2 Eylül 1798’de Fransa’ya karşı savaş açtı.

Osmanlı Fransız Savaşı Sonuçları:

Akka önlerinde karşılaştığı Cezzar Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri karşısında yenilgiye uğrayan Napolyon Bonapart gizlice Fransa’ya kaçtı ve bayatını zor kurtardı. Fransa’nın 27 Haziran 1801 tarihinde Mısır’dan çekilmesi üzerine Osmanlı Devleti ile Fransa arasında El Ariş Antlaşması imzalandı. (1801) Antlaşmaya göre;

  • Fransızlar, Mısır ve Suriye’yi boşaltıp işgallere son verecekler.
  • Mısır Osmanlı Devleti‘ne geri verildi.