Doğru Bilginin İmkanı ve İmkansızlığı:

Bilgi kavramı ile ilgili ilk kez soru soran, ve tartışmaya açan Heraklitos, Parmenides ve Demokritos’un bilgi sorununu daha sonra sistematik temellere oturtan Sokrates, Platon ve Aristo’dur.

1. Doğru bilgi mümkün müdür?
2. Doğru bilgi mümkünse kaynağı nedir?

1) Doğru bilgi mümkün değildir.

a) Relativizm
b) Septisizm
c) Nihilizm

1) Doğru bilgi mümkün değildir.

a) Rasyonalizm
b) Empirizm
c) Kritisizm
d) Pozivitizm
e) Analitik Felsefe
f) Entüisyonizm
g) Pragmatizm
h) Fenomenolojizm