Tarihçiler olayların gerçekleşme zamanlarını ait oldukları dönem içerisinde daha kolay değerlendirebilmek için her yüz yıllık döneme “yüzyıl” (asır) demişlerdir. Hz. İsa’nın doğumu (Milat) başlangıç “0” kabul edilmiş, günümüze doğru Milat’tan sonra (MS), Hz. İsa’nın doğumundan öncesi için de Milat’tan önce (MÖ) deyimleri kullanılmıştır. Milat’tan sonraki yıllar günümüze doğru gelindikçe sayı değeri olarak artarken, Milat’tan önceki yıllar geçmişe doğru sayı değeri olarak artar.

300 200 100 Milat (0)100 200 300…

Yüzyılı yarıya bölerek yarım yüzyıl, dörde bölerek çeyrek yüzyıl kavranılan da kullanılır.

MİLAT (0) – 50 : I. yüzyılın ilk yansı
50-100        : I. yüzyılın ikinci yansı
MİLAT (0) – 25 : I. yüzyılın ilk çeyreği
25-50          : I. yüzyılın ikinci çeyreği
50 – 75        : I. yüzyılın üçüncü çeyreği
75-100        : I. yüzyılın dördüncü çeyreği gibi.

Yüzyıl kavramı, MS da, MÖ de aynı ifade edilir. Yani bir tarih MS hangi yüzyılda ise MÖ de aynı yüzyıldadır.

MS 1071 -XI. yüzyıl
MÖ 1071 -XI. yüzyıl gibi.

Ancak, başlangıç ve bitiş yıllan farklı olduğundan, yanm ve çeyrek kavramları da farklıdır!

MS XI. yüzyıl, 1000 – 1100 yılları arasını ifade ederken,
MÖ XI. yüzyıl, 1100 – 1000 yılları arasını ifade eder.

Bu yüzden;

MS 1071, MS XI. yüzyılın ikinci yarısı, ya da üçüncü çeyreği şeklinde ifade edilirken,
MÖ 1071, MÖ XI. yüzyılın ilk yarısı, ya da ikinci çeyreği şeklinde ifade edilir.