Yahya Kemal Beyatlı ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi (1884 – 1958):

Cumhuriyet döneminin saygın şairlerinden biridir. Aruz veznini günümüz Türkçesine oldukça yakın bir söyleyişle uygulamış önemli bir şairdir. Modern şiirde gelenekten nasıl yararlanılabileceğinin özgün bir örneğidir. Yahya Kemal, 1884’te bugünkü Makedonya sınırları içinde kalan Üsküp’te doğdu.

İstanbul Vefa Lisesi mezunu olan şair, bir süre Paris’te bulundu, siyaset ve kültürle ilgili çalışmalarının yanında asıl olarak modern Fransız şiiriyle ilgilendi. Yurda döndükten sonra, İstanbul Üniversitesi’nde edebiyat ve tarih dersleri verdi. Çağdaşı şair Ahmet Haşim‘le birlikte Dergâh dergisini çıkardı ve daha sonra Cumhuriyet’in ilk kültür ve edebiyat kuşağını oluşturacak olan pek çok gencin yetişmesinde rol oynadı.

Yahya Kemal, düşünceleri itibariyle Milli Edebiyat akımının bir üyesidir. Ne var ki, klasik üsluptan tam olarak hiçbir zaman vazgeçmemiştir, gelenekçi bir yanı vardır. Tarihle bugünü, gelenekle modern olanı birlikte düşünmek ister.

1923’te TBMM’ye giren Yahya Kemal, milletvekilliği ve büyükelçilik görevleri yapmıştır. 1949 yılında Pakistan Büyükelçiliğinden emekliye ayrıldı ve İstanbul’a dönerek vefat edeceği 1958 yılına kadar burada yaşadı.

Yahya Kemal sağlığı sırasında şiir kitabı çıkarmamışsa da şiirleri geniş bir beğeni toplamış ve pek çok insan tarafından ezberlenmiştir. Şiir ve yazıları ölümünden sonra kitap haline getirilmiştir. Şiir kitaplarının esasını Kendi Gökkubbemiz başlıklı şiirler toplamı oluşturur. Eleştiri ve deneme yazıları ise Edebiyata Dâir başlığı altında bir araya getirilmiştir. Tarih ve kültür hakkında çok sayıda yazısı olan Yahya Kemal, bugün de gelenekle modernliğin bireşimini önermiş bir önemli şair olarak eserleriyle yaşamaktadır.