Etiket: mimari

Mimar Sinan Hakkında Kısa Bilgi

Mimar Sinan ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi:

Tam adı Sinaneddin Yusuf‘tur. Osmanlı mimarlarının en büyüğü, tarihteki tüm Türk mimarları arasında da en tanınmış olanlarından biridir. Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğmuş, Yavuz Sultan Selim zamanında Yeniçeri Ocağına alınarak devlet hizmetine girmiştir.

Yeniçeriliği sırasında yeteneği fark edilerek mimari-inşaat işlerinde çalıştırılmış, dülgerliğe seçilmiştir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde birçok önemli savaşa katılan Sinan, bir yandan da mimaride ilerliyordu.

Osmanlı ordusunun, devletin önemli mimarlarından biri haline gelmişti. Bir savaş sırasında Padişah ve askerlerinin ırmağı geçmesi için köprü yapma görevini başarıyla yerine getiren Mimar Sinan, 17 yıllık yeniçerilik hizmetinden sonra 40 yaşında Baş Mimar olarak atandı. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde aşağı yukarı 40 yıl baş mimarlık görevini sürdüren Mimar Sinan, tarihimizin en büyükleri arasında kabul edilen başyapıtlar içinde olmak üzere çok sayıda mimari eser ortaya koydu.

Osmanlı mimarisine asıl kişiliğini veren mimar oldu. Dehası ve pratikliğiyle Osmanlı klasik çağının büyüklük ve üstünlük özelliklerini ölümsüz kıldı. Bugün Osmanlı Devleti dediğimizde aklımıza gelen mimari yapıların ciddi bir kısmı Mimar Sinan‘a aittir. Koca Sinan adını da bunun için almıştır.

Koca Sinan‘ın başmimarlığı altında üç yüzden fazla eser yapılmıştır. Bunlar arasında İstanbul’daki Şehzadebaşı Camii ve Külliyesi ile Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Edirne’deki Selimiye Camii ve Külliyesi ile yine İstanbul’daki Mihrimah Sultan ve Sokullu Mehmet Paşa camileri ön plana çıkmaktadır.

Cami ve medreselerin yanı sıra, Mimar Sinan ‘ın çok sayıda türbe, imaret, darüşşifa, su kemerleri, köprüleri, saray ve kervansarayları da vardır. Kısacası, Anadolu ve Rumeli’de neredeyse Mimar Sinan ‘ın elinin değmediği yer, mimari başyapıtlarıyla donatmadığı şehir ve yol kalmamıştır. Türklerin Anadolu ve Rumeliyi inşasının en büyük sanatçısı Mimar Sinan‘dır.

{ 2 Comments }

17.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür, Sanat, Bilim ve Mimari

XVII.Yüzyılda Osmanlı’da Kültür, Sanat, Bilim, Mimari:

Avrupa’da meydana gelen bilim ve sanat alanındaki gelişmeler gibi ileri seviyede bilimsel
çatışmalar olmamıştır. Osmanlı Devleti’nde bu dönemde yeni eserden daha çok matematik, tıp ve astronomi alanındaki
çevirilere ve yazılmış eserlerin açıklamasına yer verilmiştir. Edebiyat, tarih, müzik, güzel sanatlar alanında ise yeni eserler ortaya konulmuştur.

XVII. yüzyıl mimari eserlerinin en önemlisi Sultan Ahmet Cami‘sidir. Caminin mimari Sedefkâr Mehmet Ağadır. Hat Sanatının en büyük temsilcisi ise “Hattat Hafız Osman“dır.

XVII. yüzyıl Osmanlı’sındaki belli başlı sanatçılar ve bilim insanları şunlardır:

  • Nefi
  • Karacaoğlan
  • Lagarı Hasan Çelebi
  • Evliya Çelebi
  • Katıp Çelebi
  • Nabi
  • Mustafa Naima Efendi
  • Sedefkar Mehmet Ağa
  • Hattat Hafız Osman

{ Add a Comment }