Etiket: mimar Sinan

Mimar Sinan Hakkında Kısa Bilgi

Mimar Sinan ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi:

Tam adı Sinaneddin Yusuf‘tur. Osmanlı mimarlarının en büyüğü, tarihteki tüm Türk mimarları arasında da en tanınmış olanlarından biridir. Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğmuş, Yavuz Sultan Selim zamanında Yeniçeri Ocağına alınarak devlet hizmetine girmiştir.

Yeniçeriliği sırasında yeteneği fark edilerek mimari-inşaat işlerinde çalıştırılmış, dülgerliğe seçilmiştir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde birçok önemli savaşa katılan Sinan, bir yandan da mimaride ilerliyordu.

Osmanlı ordusunun, devletin önemli mimarlarından biri haline gelmişti. Bir savaş sırasında Padişah ve askerlerinin ırmağı geçmesi için köprü yapma görevini başarıyla yerine getiren Mimar Sinan, 17 yıllık yeniçerilik hizmetinden sonra 40 yaşında Baş Mimar olarak atandı. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde aşağı yukarı 40 yıl baş mimarlık görevini sürdüren Mimar Sinan, tarihimizin en büyükleri arasında kabul edilen başyapıtlar içinde olmak üzere çok sayıda mimari eser ortaya koydu.

Osmanlı mimarisine asıl kişiliğini veren mimar oldu. Dehası ve pratikliğiyle Osmanlı klasik çağının büyüklük ve üstünlük özelliklerini ölümsüz kıldı. Bugün Osmanlı Devleti dediğimizde aklımıza gelen mimari yapıların ciddi bir kısmı Mimar Sinan‘a aittir. Koca Sinan adını da bunun için almıştır.

Koca Sinan‘ın başmimarlığı altında üç yüzden fazla eser yapılmıştır. Bunlar arasında İstanbul’daki Şehzadebaşı Camii ve Külliyesi ile Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Edirne’deki Selimiye Camii ve Külliyesi ile yine İstanbul’daki Mihrimah Sultan ve Sokullu Mehmet Paşa camileri ön plana çıkmaktadır.

Cami ve medreselerin yanı sıra, Mimar Sinan ‘ın çok sayıda türbe, imaret, darüşşifa, su kemerleri, köprüleri, saray ve kervansarayları da vardır. Kısacası, Anadolu ve Rumeli’de neredeyse Mimar Sinan ‘ın elinin değmediği yer, mimari başyapıtlarıyla donatmadığı şehir ve yol kalmamıştır. Türklerin Anadolu ve Rumeliyi inşasının en büyük sanatçısı Mimar Sinan‘dır.

{ 2 Comments }

Osmanlıda Güzel Sanatlar Alanındaki Gelişmeler

MİNYATÜR SANATI: Osmanlılar resim yerine, minyatürü tercih ettiler. Fatih, III. Murat ve III. Mehmet dönemlerinde portre, II. Beyazıt, Yavuz ve Kanuni dönemlerinde minyatürcülük önem kazandı. Matrahçı Nasuh’un tarihi tasvirleri resimde çığır açmıştır ve belge niteliği taşımaktadır. Levni‘nin Minyatürleri de dünya çapında ün kazanmıştır.

KERAMİK SANATI: Osmanlılarda ilk defa keramik ve çinicilik XVI. yüzyılda İznik’te başladı. XVIII. yüzyıldan itibaren İznik çini ve keramik merkezi olma özelliğini kaybetti.

ÇİNİCİLİK VE HAT SANATI: Osmanlı Devleti’nde önce İznik, daha sonra da Kütahya, Güneydoğuda ise Diyarbakır, çinicilik merkezi olmuştur.

MİMARİ: Osmanlı mimarisi, XV. yüzyılın ikinci yarısına kadar Selçuklu mimarisinin etkisi altında kaldı. Bu dönemdeki eserler klasik dönem mimarisinin gelişmesinde etkili oldu. Osmanlı mimarisi, dini, sivil ve askeri mimari olarak üçe ayrılmıştır.

GÜZEL SANATLAR ALANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: Osmanlı klasik mimari tarzı Lale devriyle önemini kaybetmeye başladı. Lale devriyle mimaride Avrupa’nın etkisi başladı ve Lale devrinden sonra da Türk Barok ve Rokoko devrine (1740-1808) girildi. XIX. yüzyılda Batı kaynaklı Ampir Üslup Türkiye’ye girdi (1808-1860). 1860-1900 yılları arasında seçmeci (eklektif) akım hakim oldu. Batı tarzına tepki olarak milliyetçilik ön plana çıktı. Avrupa seçmeciliğinin yerini Osmanlı Türk mimarisinin unsurları aldı. Böylece Neo-Klasik dönem başladı (1900-1925).

Tanzimat döneminde Batı müziği ön plana çıktı. Sanatkârlar himaye edilmeyince, musikide duraklama görüldü. Bu dönemde asker kökenli Türk ressamlar ortaya çıktı. İlk resim sergisi bu dönemde açıldı.

Kuruluş Dönemi ilk Mimari Eserleri;

 • İznik : Hacı Özbek Camii, Yeşil Camii Bursa : Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe dir.
 • Bursa Ulu camii: Çok kubbeli camii mimarisinin ilk örneğidir.
 • Edirne’de üç şerefeli camii: Klasik Osmanlı mimarisine geçişin ilk örneği kabul edilir.

Osmanlı mimarisi XVI. yüzyılda en olgun dönemine ulaştı.

 • Topkapı Sarayı sivil mimarinin en güzel örneklerinden biridir.
 • Anadolu Hisarı
 • Rumeli Hisarı
 • Topkapı Sarayı Surları askeri mimarinin örnekleridir.
 • Osmanlı mimarisi Mimar Sinan ile en yüksek düzeye ulaştı. Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk eseri Hürrem Sultan için yaptığı “Haseki Külliyesi”

Mimar Sinan’ın;

 • Şehzade Camii – Çıraklık dönemi
 • Süleymaniye Camii – Kalfalık dönemi
 • Selimiye Camii – Ustalık dönemi eserleridir.

Mimar Sinan ayrıca çok sayıda Medrese, Türbe, İmarethane, Darüşşifa, Su Yollan, Köprüler inşa etmiştir. Drama Nehri üzerinde: Ösiyek Köprüsü Marenta Nehri üzerinde: Mostar Köprüsü önemli köprülerdir.

 • yüzyılda, mimari alanında Mimar Sinan’ın etkisi bir süre devam etti.

Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa Sultan Ahmet Camisini yaptı. Mimar Sinan’ın eserlerindeki Mistik, Loşluk yerine, Sultan Ahmet Camisinde bol ışık, görkemli bir görünüş sağlandı.

Bu dönemin önemli klasik eseri Yeni Camii‘dir. Mimarları Mimar Davut, Dalgıç Ahmet, Mustafa Ağa dır.

Sivil mimarisinin en güzel örnekleri ise “Revan” ve “Bağdat” Köşkleridir.

 • yy.da batının Barok ve Rokoko mimarileri, Osmanlı eserlerinde etkilerini göstermeye başladı.
 • yy.da geleneksel Osmanlı mimarisinden tamamen uzaklaşıldı. Avrupa saraylarından etkilenerek, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi, Çırağan Sarayları yapıldı.

{ Add a Comment }