Toplum, amaçsızca bir araya gelmiş sıradan insan kalabalığı değildir. Toplum; başta kendi kendini korumak ve varlığını sürdürmek üzere birçok temel çıkarını gerçekleştirmek için iş birliği yapan, bir toprak parçası üzerinde yaşayan, ortak kültürel değerleri benimseyen insanlardan oluşur. Bir toplumda yaşayan insanları birleştiren bazı temel değerler vardır.

1) Vatan ve Ülkü Birliği: Her millet, sınırları uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş bağımsız bir toprak parçası üzerinde yaşar. Bu toprak parçasına vatan denir. Aynı toprak üzerinde uzun süre yaşamak, aynı doğal çevre koşullarını paylaşmak, sıkıntı ve sevinçlerde ortak olmak insanları birbirine yaklaştırır. Zamanla bu topraklar artık o insanlar için vazgeçilmez bir değer haline gelir. Uzun yıllardır bir arada yaşayan pek çok zorluğu birlikte aşan, sahip olduğu her şeyi paylaşan milletimizin ortak amaçlan ve ülküleri de vardır. Toplumumuzda yaşayan herkes vatanımızı korumaya, devletimizi güçlendirmeye önem verir.

2) Bayrak ve İstiklâl Marşı: Bayrağımız ve istiklâl Marşı’mız en önemli manevi değerlerimizdendir. Bu değerlerimiz vatanımızın bağımsızlığının, milletimizin özgürlüğünün, birlik ve bütünlüğünün simgesidir. Bayrağımız rengini, bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin kanından almıştır ve atalarımızın bize bir emanetidir. O, topraklarımızda dalgalandıkça bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün gururunu yaşarız.

3) Hürriyet ve Bağımsızlık: Hürriyet ve bağımsızlık, her milletin önem verdiği temel değerlerdendir. Bir milletin, varlığını başka milletlerin hâkimiyeti altına girmeden onurlu bir şekilde sürdürebilmesi için hür ve bağımsız olması gerekir. Hür ve bağımsız milletler millî ve manevi değerlerini koruyup yaşatabilir. Dinlerinin, inançlarının gereğini rahat bir şekilde yerine getirebilir. Dillerini özgür bir şekilde konuşabilir; kültürlerini, örf ve âdetlerini yaşatıp gelecek nesillere aktarabilir. Böylece millî benliklerini koruyabilir.

4) İnsan Haklarına Saygı: Her insanın doğuştan sahip olduğu bazı temel haklar vardır. Yaşama, mal mülk edinme, düşünme, inanma, inançlarının gereğini yapma, düşüncelerini özgürce ifade edebilme, özel yaşamın gizliliği bunların başında gelir. İnsanların haklarına saygı göstermek; toplumda barış, huzur ve güven ortamının sağlanmasının temel şartıdır. Başkalarının haklarına saygılı olunursa toplumda dostluk ve kardeşlik duyguları güçlenir, herkes dayanışmaya önem verir, insanlar birbirine sevgiyle yaklaşır. Böylece millî birlik ve beraberlik sağlanıp korunur. Bütün bunlardan dolayı insan hakları ülkemizde yasalarla ve anayasayla güvence altına alınmıştır.

Dinimiz, insanların haklarına saygı gösterilmesine çok önem verir. İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’de, temel insan haklarını konu alan birçok ayet vardır. Mesela, kutsal kitabımız herkesin inanç ve düşünce özgürlüğüne sahip olduğunu belirtir. Bu konuda hiç kimseye baskı yapılamayacağını bildirir. Bu konuyla ilgili bir ayette, “Dinde zorlama yoktur…” buyrularak bu gerçek açıkça dile getirilir. Başka bir ayette ise aynı konuyla ilgili olarak şöyle buyrulur: “Ve de ki: Hak Rabb’inizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…”

5) Millî Seciye Kavramı ve Atatürk: Her milletin olduğu gibi bizim milletimizin de kendine has bazı özellikleri vardır. Bu özellikler genel olarak dinî, ahlaki değerlerimizin, örf ve âdetlerimizin etkisiyle oluşur. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, çeşitli sözlerinde milletimize özgü nitelikleri ve karakteristik özellikleri dile getirmiştir, örneğin o bir sözünde şöyle demiştir: “Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir.