Mezopotamya’ya Arap yarımadasından gelerek egemenlik kurmuşlardır. Sami ırkındandırlar. Özellikle Kral Sargon zamanında çok güçlenen Akadlar tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurmuşlardır. Hem mimari hem de tarım alanında ilerleme kaydetmişlerdir. Özellikle su kemeri yapımında ustalaşmalardır. İlk düzenli ve sürekli orduyu kurmuşlardır. Bu durum Mezopotamya’ya kısa sürede egemen olmalarında etkili olmuştur. Dünyada bilinen ilk harita, M.Ö. 2.2OO’de Akadlar tarafından çizilmiş Mezopotamya haritasıdır. Sümer kültüründen etkilendiler ve bu kültürü Ön Asya’ya yaydılar.