Etiket: Mezopotamya

Mezopotamya’nın Özellikleri – Kısaca

Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölge olup Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Basra Körfezi’ne doğru uzanır.

✓ Bölge verimli tarım arazileri, su kaynaklarının bulunması ve ikliminin yaşamaya elverişli olması gibi nedenlerden dolayı yerleşim için tercih edilmiştir.
✓ Bölgeye uzun süre devam eden göçler, kültürel ve teknolojik anlamda kent ve toplumların gelişmesini olumlu etkilemiştir. Mezopotamya bölgesi dünyanın en tanınmış ye köklü medeniyetlerinden bir kaçına ev sahipliği yapmıştır.
✓ Bölgenin şartlarından dolayı meydana getirilen mimari eserlerin çok azı günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Mezopotamya Uygarlıkları, Sümerlerin meydana getirdiği yüksek temeller üzerine kurulmuştur. Daha sonra Akadlar, Babiller, Asurlar ve Elamlılar bu kültürü devam ettirmişler ve geliştirerek Ön Asya’ya yaymışlardır.

{ Add a Comment }

Mezopotamya Uygarlığı Genel Özellikleri

Devlet Yönetimi ve Ordu: Sümerler başlangıçta tapınakların etrafında kurulan küçük şehir devletleri halinde yaşamış ve bu devletleri ensi ya da patesi adı verilen rahip-krallar, tanrı adına yönetmişlerdir. Devlet yönetiminde kraliçeler de etkili olmuştur. Sümerler’de ayrıca aksakallılar adı verilen danışma meclisi de vardır. Akat, Babil ve Asurlular güçlerini askeriyeden alan imparatorluklar kurmuşlardır. Babil kralı Hammurabi gücünü dinden değil dünyevi otoriteden alan mutlak krallık sistemini oluşturmuştur. Devlet yönetiminde kralın tek başına egemen olduğu yönetim şekline mutlak krallık (mutlakiyet) denir. Mezopotamya istilalara açık olduğu için burada askeriyeye önem verilmiştir. Sümerlerde her erkek asker sayılmış, diğer Mezopotamya devletlerinde daimi ordular kurulmuş, ücretli askerlere yer verilmiştir. Asurlular atlı birlikler oluşturarak askeri alanda başarılı olmuşlardır. Sümerler savaş arabaları kullanmışlardır.

Din ve İnanış: Mezopotamya’da çok tanrılı inanç sistemi benimsenmiştir. Başlangıçta ölümden sonraki hayatın varlığına inanan Sümerler’in Sami asıllı topulukların bölgeye gelmesinden sonra bu inançları zayıflamıştır. Mezopotamya uygarlıkları genel olarak tanrıların gökte olduğuna inanmış ve onlara yakın olabilmek amacıyla yedi kattan oluşan ve ziggurat adı verilen tapınakları yapmışlardır. Zigguratları aynı zamanda gözlemevi ve depo olarak da kullanmışlardır.

Sosyal ve iktisadi Hayat: Mezopotamya’da da halk farklı haklara sahip sınıflara ayrılmıştır. Asiller ve din adamları yönetimde etkilidir. Ekonominin tarıma dayanması nedeniyle köleler de toplumsal hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu toplum yapısı içerisinde soyluların geniş haklara sahip olması ve halkın ağır vergiler altında ezilmesi Mezopotamya’da hukuk kurallarının konulmasını zorunlu hale getirmiş ve Lagaş kralı Urgakina M.Ö. 2375’te tarihte bilinen ilk yazılı kanunlarını hazırlamıştır. Bu kanunlarla vergiler hafifletilmiş, mülkiyet hakkı güvence altına alınmış, cezalar daha çok tazminat ödenmesi şekline getirilmiştir. (Fidye esası) Sümerlerin bu uygulamaları hukuk devleti olduklarını ve sosyal devlet anlayışını benimsediklerini gösterir.  

Babil kralı Hammurabi ise Sümer yasalarını Sami geleneklerine göre yorumlamış ve kısas esasına dayanan sert kanunlar hazırlamıştır. Asurlular da bu kanunları daha katı şekle dönüştürerek uygulamışlardır. Sümer kanunları şehirleri, Babil kanunları ise imparatorluğu idare etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle Babil kanunları daha gelişmiş ve daha kapsamlı olmaları yönüyle anayasal nitelik taşır.

Mezopotamya’da ekonominin temelini tarım oluşturmuştur. Bu amaçla sulama kanalları yapmışlardır. Topraklar başlangıçta tanrıların kabul edilir ve rahipler tarafından işlenirken, Urgakina yasalarıyla şahıslar da toprak sahibi olmaya başlamışlardır. Mezopotamya’lı tüccarlar Anadolu, Suriye, Iran, Mısır ve Hindistan’la sürekli ticaret yapmışlardır. Özellikle Asurlular Anadolu’da kurdukları koloniler aracılığıyla ticari hayatı canlandırmışlardır.

Yazı, Dil ve Edebiyat: Sümer rahiplerinin halkın tapınaklara getirdikleri ürünleri tespit etmek amacıyla kullandıkları işaretler zamanla çivi yazısına dönüşmüştür. Kil tabletler üzerine çizilen işaretler çiviye benzediği için bu yazıya çivi yazısı denmiştir. Sümerler, Asya kökenli bir dil kullanmıştır. Yazının bulunmasıyla, Tarih çağları başlamış, bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaşmış, dolayısıyla da medeniyetler arası etkileşim hızlanmıştır. Dilleri ekler aldığı için Türkçe’ye de benzemektedir. Sümer yazısı diğer Mezopotamya toplumları tarafından da kullanılmış, ticari ilişkiler sonucunda Hitit, Urartu ve Pers devletleri tarafından da benimsenmiştir. Yazı, edebiyat alanına da önemli katkılar sağlamıştır. Asurluların başkenti Ninova‘da binlerce kil tabletten oluşan zengin bir kütüphane kurulmuştur.

Bilim ve Sanat: Mezopotamya medeniyetinin temellerini atan Sümerler, sayı sistemlerini bulmuş, alan, hacim, ağırlık ve uzunluk ölçülerini kullanmış, çemberi 360 dereceye bölmüş, ay ve güneş tutulmalarını hesaplamış, burçları bulmuş, böylece matematik, geometri ve astronomi gibi bilimlerin temellerini atmışlardır. Sümerler, mimari alanda kemer, kubbe ve sutun uslubunu bulmuş, binaları bölgede fazla taş bulunmadığı için genellikle topraktan yapmışlardır. Mezopotamya da ayrıca taş işlemeciliği, heykeltraşlık, kabartmacılık ve kuyumculuk da gelişmiştir.

{ Add a Comment }

Mezopotamya Medeniyetleri – Uygarlıkları – Kısaca

Anadolu’nun güneydoğusundan Basra Körfezi’ne kadar, Fırat ve Dicle nehirleri alanında kalan bölgeye Mezopotamya denir. Mezopotamya, elverişli coğrafi koşulları, göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması nedeniyle birçok topluma ev sahipliği yapmıştır. Mezopotamya genellikle bataklıklarla örtülmüş bir durumda olduğundan buraya gelen topluluklar kanallar ve setler yapıp bataklıkları kurutmuşlardır. Mezopotamya’da fazla taş bulunmadığından yapılar genellikle kerpiçten inşa edilmiş, bu nedenle eserlerin çoğunluğu günümüze ulaşamamıştır. Buna rağmen Mezopotamya uygarlığı ile ilgili önemli bilgilere sahip olmamızın temel nedeni burada yaşayan toplulukların çivi yazısını kullanmalarıdır.

Sümerler: Asya kökenli bir kavim sayılan Sümerler M.Ö. 3500’lerde Mezopotamya’ya gelmiş ve burada siteler (şehir devletleri) kurarak yaşamışlardır. Sümerler M.Ö. 2350’de Akatlar tarafından yıkılmıştır. Bundan sonra küçük şehirler halinde yaşayan Sümerler’in siyasal varlığına Elamlılar son vermiştir.

Akatlar: M.Ö. IV. binde Arabistan’dan gelen Sami asıllı bir kavimdir. Mezopotamya’da Sümer hakimiyetine son verip krallık kurmuşlardır. Akatlar önce Guti hakimiyetine girmiş, sonra Elamlılar tarafından yıkılmışlardır.

Elamlılar: M.Ö. 3000’lerde Mezopotamya’nın güney doğusunda krallık kurmuş M.Ö. VII. yüzyılda Asurlular tarafından yıkılmışlardır.

Babillller: M.Ö. II. binde Arabistan’dan gelen Amurrular tarafından kurulmuştur. En güçlü dönemlerini Hammurabi devrinde yaşayan Babilliler’e Hititler son vermiştir. Hititler’den sonra Asur hakimiyetine giren Babilliler onların yıkılmasından sonra M.Ö. 612 yılında Yeni Babil Devleti’ni kurmuşlardır. Bu devlete Persler son vermişlerdir.

Asurlular: M.Ö. 2000’lerde Arabistan’dan gelen Sami ırklı bir kavim tarafından kurulmuşlardır. Güçlü orduları sayesinde sınırlarını Basra Körfezi’nden Mısır’a ve Toroslar’a kadar genişletmiş, Anadolu’da da ticaret kolonileri kurmuşlardır. M.Ö. 612’de Medler ve Babilliler birleşip Asur hakimiyetine son vermişlerdir.

Seviyeli kullanıcıların bir araya geldiği portalımızda keyifli sohbet etmenin farkını hissedeceksiniz. 2003 yılında açılan sitemiz birçok farklı noktadan muhabbet severleri aynı çatı altında buluşturmaktadır. Sitemizde yer alan sohbet odalarımızdan istediğinize giriş yaparak kesintisiz eğlenceye başlayabilirsiniz. Keyifli ve güvenilir muhabbet odaları denildiği zaman 19 yıldır ilk akla gelen isim olan sitemiz sohbet(chat) sektörünün en çok beğenilen sitelerinden biridir. Her bireyin huzurlu, özgüvenli ve seviyeli muhabbet etmesini amaçlayan sitemize ücretsiz olarak üye olabilir ve mobil chat hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Sıcak ve samimi bir ortamda keyifli anlar geçirerek yalnızlığınıza vakit kaybetmeden son verebilirsiniz.

Gelişen teknoloji ile beraber sizler de  mobil sohbet odalarımıza bağlanabilmek için herhangi bir ”mirc” kullanmak yerine dilediğiniz şekilde bilgisayarınızdan, akıllı cep telefonlarınızdan yada tablet cihazlarınızdan mobil muhabbet uygulamamızı kullanarak kesintisiz chat yapmanın keyfine varabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışarak çevrenizi genişletebilir, canınızı sıkan konularda deneyim sahibi olan kişilerle fikir alışverişi yapabilirsiniz. Sohbet etmekten vazgeçemeyenlerin seviyeli konularda görüşlerini online chat yaparak paylaşma fırsatını bulduğu ücretsiz sohbet hizmetlerimiz, gelişen teknolojilerden aldığı gücü ile 7/24 kesintisiz olarak devam ettirilebilir. Yalnızlık canınızı sıkmaya başlamışsa ve yaşam enerjinizi olumsuz etkiliyorsa hemen nick kayıt işlemlerini tamamlayarak yada üye olmadan siteye giriş yapabilir ve sohbet odalarından birinde size en uygun konuyu yakalayarak fikir beyan etmeye başlayabilirsiniz.

Çevrimiçi dünyasına dalmaya  hazır olduğunuzda tek yapmanız gereken sohbet sitemize kaydolmaktır. İlgi alanlarınızı ve hobilerinizi paylaşan veya benzer yaşam deneyimleri yaşatan insanları bulmak için daha fazla zamana sahip olabilir veya sosyal çevrenizi genişletmek isteyebilirsiniz. Yeni şeyler denemek ve kulüplere, topluluklara ve diğer gruplara katılmak, yeni insanlarla tanışmanın harika bir yoludur. Sohbet odası, gerçek zamanlı, metin tabanlı bir işbirliği aracıdır. Sohbet odasını fikirleri beyin fırtınası yapmak, bir soru ve cevap süresi tutmak, tartışmak veya yeni bir dost edinmek için kullanabilirsiniz. -İnternet, yalnızlıkla mücadele etmek ve yeni arkadaşlar edinmek için harika bir yoldur. Muhabbet odaları, başkalarıyla etkileşimde bulunma imkanı sunar. Sohbet odalarındaki her şey iş değildir. Bu yüzden aklınızdaki her şey hakkında konuşmaktan çekinmeyin. Önemli olanın iyi vakit geçirmek olduğunu unutmayın. Odalarda seçenekler neredeyse sınırsızdır. Çevrimiçi olarak başkalarıyla bağlantı kurabileceğiniz ve bir kahkahayı paylaşabileceğiniz sohbet odaları, günün tüm stresini üzerinizden atmanızı sağlar.

Sohbet yani bir diğer adıyla söyleşi. Dilimizin en eski sözcüklerinden biri, aynı zamanda diyalog olarak ta belirtilmektedir. İnternet ortamı ve insanların arkadaş edinme ihtiyaçları veya günlük hobiler edinme arayışlarıyla birlikte sanal sohbet kavramı doğmuştur. Sitemizde rahatça sohbet edebilir, radyo dinleyebilir, oyun oynayabilir ve bedava sohbetin tadını çıkarabilirsiniz. Kalbim sohbet sitesi 2010 yılında kişisel bir site olarak kurulmuştur ve üyelik gerektirmeden sohbet hizmeti sunar.

sohbet odasıSitemizin içerisinde yaklaşık 30 ayrı genel lobi bulunmaktadır. Bu lobilerin her birine sohbet odaları veya sohbet kanalları denir. Bu odalarda yapılan sohbetlere genel sohbet, tam tersi özel pencerelerde yapılan tüm söyleşilere de özel sohbet adını veriyoruz. Site içerisinde herkesin kendini ifade etmek için bir adet takma adı bulunuyor. Bu takma adı sosyal medyadaki profil sahibinin kullandığı nickname olarak anlayabilirsiniz. İster ilk defa giriş yapmış isterse çok deneyimli katılımcıların rahatlıkla chat odaları içerisinde sohbet etmesi mümkündür. Tüm kullanım kolaylarına rağmen yardıma ihtiyaç duyduğunuz durumlarda site içerisinde sohbete bağlı durumdayken #OperHelp odasına giriş yaparak çevrimiçi konumdaki yönetici adminlerimizden yardım talebinde bulunabilirsiniz.
sohbet sitesiArama motorlarına yaptığınız arama terimlerinde karşınıza yüzlerca sohbet sitesi çıkmaktadır. Bu listeden sizin için en ideal ve güvenli olan kalbim.net sohbet siteleri sektöründe genellikle kadınların tercihi olmaya devam ediyor. Özel mesajları kapatmak, rahatsızlık veren kullanıcıları bloklamak gibi çeşitli güvenlik önlemleri bulunduğu için herkesin rahatça istediğiyle sohbet etmesi amaçlanmaktadır.
mobil chat Gelişen teknolojinin insanlığa en büyük katkısı kuşkusuz ki hayatı kolaylaştırması oldu. Akıllı telefonlardan giriş yaparak sitemize bağlandığınız anda mobil sohbet ile chat deneyimini tatmış oluyorsunuz. Cihazınızın ekran çözünürlüğü ne olursa olsun, modeli ve işletim sistemi ayrımı olmaksızın rahatça sitemizde dolaşabilir ve sörf yapabilirsiniz.
chat Dünya üzerinden eğemen dil olan ingilizce’den dilimize girmiştir. Chat kelimesi halk arasında “çet” olarak bilinir ve sohbet kelimesinin eş anlamlısıdır. Chat sohbet yapmak olarak tabir edilen internet dili son yıllarda oldukça fazla kullanılmaya başlandı. Özellikle whatsapp, viber gibi ücretsiz konuşma uygulamarıyla birlikte hızlı bir çıkış yakalayan chat yapma veya çetleşme olgusunu bizimle yaşayabilirsiniz.

{ Add a Comment }