Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölge olup Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Basra Körfezi’ne doğru uzanır.

✓ Bölge verimli tarım arazileri, su kaynaklarının bulunması ve ikliminin yaşamaya elverişli olması gibi nedenlerden dolayı yerleşim için tercih edilmiştir.
✓ Bölgeye uzun süre devam eden göçler, kültürel ve teknolojik anlamda kent ve toplumların gelişmesini olumlu etkilemiştir. Mezopotamya bölgesi dünyanın en tanınmış ye köklü medeniyetlerinden bir kaçına ev sahipliği yapmıştır.
✓ Bölgenin şartlarından dolayı meydana getirilen mimari eserlerin çok azı günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Mezopotamya Uygarlıkları, Sümerlerin meydana getirdiği yüksek temeller üzerine kurulmuştur. Daha sonra Akadlar, Babiller, Asurlar ve Elamlılar bu kültürü devam ettirmişler ve geliştirerek Ön Asya’ya yaymışlardır.