Mevlana Celaleddin Rumi ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi:

Gerçek adı Muhammed‘dir. “Dostumuz, efendimiz” anlamına gelen “Mevlana” ismi kendisine bilge kişiliği nedeniyle verilmiştir. “Rumi” ise Anadolu’da yaşadığını belirtmek için söylenir; çünkü o dönemde Anadolu’ya Doğu Roma İmparatorluğundan dolayı “Diyar-ı Rum” denmekteydi.

Mevlana, bugünkü Afganistan’da bulunan Belh’te Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun ile tanınmış bir bilgin olan Muhammed Bahaeddin Veled‘in oğlu olarak dünyaya geldi. 5-6 yaşlarındayken ailesiyle birlikte Anadolu’ya göç etti. Konya’ya ulaşan aile buraya yerleşti. Mevlarlâ‘nın hayatının neredeyse tamamı Konya’da geçmiş, eserlerini burada vermiştir. Bunun için de Konya’sız bir Mevlana, Mevlana‘sız bir Konya düşünülemez.

İslami bilgiler öğrenimi gören Mevlana, döneminin geçerli bilgi yolu olan tasavvufa yönelerek bilgelik yolunda ilerlemeye başladı. Mevlana için hem bilgin hem bilge demek mümkündür. Bilgi ve bilgeliğiyle Konya’nın ve tüm Anadolu’nun önde gelen şahsiyetlerinden biri haline geldikten sonra, verdiği çeşitli eserler ve konuşmalarıyla halkı bilgilendirmeye başladı. Eserlerini dönemin geçerli edebiyat ve kültür dili olan Farsça’da yazmış olmasına rağmen, etkisi hem Anadolu ve çevresine yayıldı hem de kendisinden sonra onun devamı olarak kurulan Mevlevilik yoluyla yüzyıllarca yaşatılarak günümüze kadar geldi.

Mevlana‘nın halkı aydınlatmak ve aydınlarla kendi bilgi ve bilgeliğini paylaşmak için kaleme aldığı eserleri arasında Mesnevi, Divan-ı Kebir (Büyük Divan), Fihi ma-Fih (“Ne varsa ondadır” anlamına gelen Arapça bir başlık) bugün bile ilgilisinin okuduğu, uzmanların da inceledikleri eserlerdir.