1. Meşrutiyetin İlan Edilme Sebepleri – Kısaca:

Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlemento yönetiminin kurulduğu yönetim biçimine meşrutiyet denir.

Osmanlı tarihinde meşrutiyetin ilan edilmesinde Jön Türkler’in etkisinin yanı sıra Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmasını ve imparatorluk içindeki ulusların isyanını önleme düşünceleri de etkili olmuştur.

Sultan II. Abdülhamit 23 Aralık 1876’da Türk tarihinin ilk anayasası sayılan Kanuni Esasi’yi kabul edip, meşrutiyeti ilan etmiştir.