Doğuda Kingan (Kadırgan) Dağları, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Sibirya, güneyde Himalayalar ile çevrili olan bölgeye Orta Asya denilmiştir. Orta Asya, Türklerin anayurdudur. Öncelikle Orhun-Selenga Nehirleri ile Baykal Gölü çevresinde, “ötüken” bölgesinde (bu yüzden Ötüken kutsal yurt sayılırdı.) ortaya çıkan Türkler, buradan Orta Asya’da geniş bir alana yayılmışlardır. Orta Asya yaşamaya elverişli coğrafi şartlarıyla, çok eski bir yaşam merkezidir. Günümüzde yapılan arkeolojik araştırmalar sonucu, Orta Asya’da tarih öncesi uygarlık merkezleri bulunmuştur. Bunlar:

  • Anav
  • Abakan
  • Kelteminar
  • Afanesyevo
  • Andronova
  • Karasuk

gibi kültür merkezleridir.