• Meridyenler daima K-G doğrultusunda uzanmaktadır.
  • Boylam değerlerini tespit etmek için meridyenlerin arası öncelikle 60 dakikaya, her dakika da kendi içinde 60 saniyeye bölünmüştür. Böylece boylam değerleri elde edilir.
  • İki meridyen arası yalnızca Ekvator çizgisinin üzerinde 111 km’dir. Meridyenlerin arası Ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır. Kutup noktalarında sıfır olur.
  • Meridyenler yarım daire yaylarıdır. Bir meridyenin tam tersi yönünde devam eden diğer meridyene anti meridyen denir. Örneğin; 30° Doğu meridyeninin antimeridyeni 150° Batı meridyenidir. (180°-30° = 150° doğunun tersi batı olduğundan 150° Batı’dır.)
  • 180 doğu, 180 batı olmak üzere olmak üzere toplam 360 meridyen yayı bulunmaktadır.
  • Başlangıç meridyeni Londra’daki Greenwich gözlemevinden geçen çizgidir.
  • Bütün meridyenlerin boyları birbirine eşittir. Çünkü; kutup noktalarında birleşirler.
  • İki meridyen arası zaman farkı 4 dk’dır.
  • Bir meridyen üzerindeki tüm noktaların yerel saatleri aynıdır.

Önemli Not: Meridyenler tam sayı değerlerini ifade etmekte kullanılır. Boylam ise bir yerin Başlangıç meridyenine olan uzaklığı¬nın açı cinsinden değerdir.