Hz. Muhammed’in Merhametliliği:

Hz. Muhammed’in başlıca ahlaki özelliklerinden biri de merhametli oluşudur. O, yaşamı boyunca bütün canlılara karşı merhametli davranmıştır. Herkese karşı sevgi ve saygıyla yaklaşmış, anlayışlı ve hoşgörülü olmuştur. Kimseyi incitmemiş, insanların üzülmesini istememiştir.

Hz. Muhammed’in şefkat ve merhametiyle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.” ifadeleri yer almaktadır. Bir başka ayette ise Peygamberimizin merhametliliği konusunda, “Ey Muhammedi Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” buyrulmaktadır. Hz. Muhammed’in şefkatli ve merhametli oluşu hayatının her döneminde açıkça görülür. O, insanlar arasında kadın, erkek, renk, din, dil ve ırk ayrımı yapmamıştır. Açlan doyurmuş, yetimleri, öksüzleri ve kimsesizleri korumuştur. Yoksullara yardım etmiş, yaşlıları ve hastaları ziyaret ederek onların sıkıntılarını paylaşmıştır.

Hz. Muhammed sadece insanlara değil, tüm canlılara karşı sevgi ve merhamet göstermiştir. Çevresindekilere, hayvanlara eziyet etmemelerini ve onları aç bırakmamalarını öğütlemiştir. O, hayvanlara fazla yük yüklenmesini de yasaklamıştır. Bir gün Peygamberimiz, bir devenin açlıktan bağırdığını görmüş ve sahibini, “Hayvanlara gösterdiğiniz bu kötü muameleden dolayı Allah’tan korkmuyor musunuz?”diyerek uyarmıştır.