Mekke’nin Müslümanların eline geçmesi üzerine, buradan kaçan bazı putperestler, çevredeki putperest kabileleri Huneyn’de toplayarak Mekke üzerine saldırmak istediler. Huneyn’de böyle bir hazırlık yapıldığı Müslümanlar tarafından duyulunca, Hz. Muhammet bir ordu ile Huneyn üzerine yürüdü ve putperestleri yenerek, dağıttı. Huneyn Savaşı ile, Mekke’nin güvenliği tam olarak sağlanmış ve Mekke üzerine saldırabilecek bir kuvvet kalmamıştır.