Astroloji ve Medya Arasındaki İlişki:

Gördüğü ilgi sebebiyle olsa gerek medyada da her geçen gün daha fazla karşımıza çıkan astrolojiye; olumlu ve olumsuz tepkiler de artıyor.

Medya yorumlarına baktığımızda bazı okurların astrologlara yer veren televizyon programları ve gazete eklerini eleştirdiğini görüyoruz. Bu okurlar, “Reyting kaygısıyla bu zamanda hala bu hurafelere sayfalarınızda yer veriyorsunuz,” diyerek gazete yöneticilerini eleştirirken, zihinlerindeki “eski olan her şey hurafedir, yanlış bilgidir” ön yargısını yansıtıyorlar.

Aslında işin doğrusu, modern bilim teorilerinin çoğu kısa zamanda çürütülmüşken, astroloji zamana en fazla dayanmış bir paradigmaya sahiptir. Hatta modern astrolojiden çok, klasik ve ortaçağ astrolojisine güven duyulmaya başlanmıştır. Buna rağmen “eski olan her şey inançtır, hurafedir. Yeni olan her şey bilgiye dayanmaktadır” ön kabulü birçok kişinin astrolojiyi bilime karşıt ve düşman bir olgu gibi görmeye itmektedir. Kısacası astrolojinin itibarını zedeleyenlerin çoğu, onu bilgelik yöntemi olarak kullananlar değil, ondan kazanç sağlayanlar.

Bunun yanında tütsü,, mum, kristal, taş vs. malzemelerle şifa ve mutluluk dağıttığını ileri süren, bunların ticaretiyle kazanç sağlayan kişilerin astrolojiyi dayanak olarak kullandıkları görülüyor. Bu kişilerin, mesela “yengeç burçluların taşı şudur”, “aslan burçlular bu taşı üzerinde bulundururlarsa onun enerjisinde fayda görüler” şeklinde iddialarda bulundukları görülüyor.

Elbette bilimsel açıdan geçerliliği olmayan, ya da en azından kanıtlanamayan bu iddialar, bilim çevrelerinin astrolojiye şans tanımasının önüne geçiyor. Bir yerde onu meşruiyet alanının dışına itiyor.

Yine astrolojik verileri kullanarak inançlarına dayanak sağlamaya çalışan çeşitli inanç çevreleri de astrolojinin itibarını zedeliyor. Mesela çocuğunun indigo çocuk, kristal çocuk olduğunu veya kendisinin dünya planındaki enkarneleri tekamül etmek için seçilmiş bir ruhani rehber veya kanal olduğunu ileri süren bir kişi, bunun için astrolojik veriyi kullanabiliyor. Bu durumda yine astroloji bu iddialarda bulunan kişilerle birlikte itibar yitiriyor.

Kısacası, astrolojinin medyada ve kültür organlarında daima kuşku götürür iddia ve uğraşlarla bir arada anılması, onun da aynı kefeye konulmasına neden oluyor.

Bilim çevreleri ve taraftarları medyayı astrolojiye çok fazla yer vermekle suçlasa da, aslında medya da astrolojiyi tüketen ve imajını zedeleyen faktörlerin başında geliyor.

Sanılanın aksine medya astrolojiye hiç de tarafsızca yer vermiyor. Genel bir gözlemle meydanın astrolojiye gösterdiği ilgiyi şöyle sınıflandırmak mümkün:

a-) Bir kısım medya, kadın sayfasına yerleştirdiği yeni yetme bir astrologun, günlük, haftalık yorumlarını yayınlayarak sayfasını renklendiriyor. Bu yorumlar, aşk, para, kariyer, sağlık gibi konular çerçevesinde yapılan basit ve herkese uyacak pembe yorumlardan oluşuyor. Bu yazılarda medya kuruluşunun amacı, herkesin ilgisini çekecek unsurlar içeren yazılarla okuyucuyu eğlendirmekten ibaret. Ancak astrolojiyi böyle eğlence unsuruna dönüştürmek alaycı yorumlara ve aklıselim sahiplerinin eleştirilerine sebep oluyor.

b-) Bir kısım medya ise; belki de okur tepkilerini de yumuşatmak adına, astrolojiye hafifçe alaycı ve bolca kuşkucu bir dille yer veriyor. Bu çeşit yayınlarda mizahi ve hatta ironik bir dil kullanılıyor. Astrologların kazançları, kullandıkları dil, sosyetenin konuya alakası hafifçe tepeden bakar bir tavırla aktarılıyor. Tarihte ve günümüzde bazı kişilerin astrologlarına sormadan hiçbir şeye karar veremeyişleri gibi kişilik bozukluğu tabloları konu ediliyor ki bu eleştirilere hak vermemek elde değil.

c-) Son zamanlarda görülen bazı nitelikli yayınlarda ise, eğitimli astroloji danışmanlarının analizlerine rastlanıyor. Bu çeşit yazılarda umumiyetle günlük ay değişimlerine bağlı aşırılıktan uzak, bilgiye dayalı analizleri görüyoruz. Bunun yanında daha yavaş hareket eden gezegenlerin anlamına uygun olarak, jeolojiden sağlığa, ekonomiden siyasete çeşitli alanlarda beklenen değişimler, ciddi ve sorumlu bir üslupla yazılıyor. Elbette bu yazıların görülmeye başlanması, astrolojinin ciddi ve bilimsel bir disiplinle değerlendirileceği konusunda ümit verici gelişmeler.