Mekke’de baskıların artması üzerine Hz. Muhammet, Medinelilerin davetine uymuş ve Müslümanlarla Medine’ye göç etmiştir. “Hicret” olarak adlandırılan bu olay, bir dönüm noktası olmuştur. Mekke’den Medine’ye göç edenlere Muhacir, Medinelilere Ensar denmiştir.

Hicretin sonuçları

– İslamiyet, ilk defa Mekke dışına yayılmış, önce Arabistan Yarımadası’na ve daha sonra da dünyaya yayılma süreci başlamıştır.
– Müslümanlar siyasi bir güç haline gelmişler ve İslam devletinin temelleri atılmıştır.
– Hicret olayı, Hz. Ömer döneminde takvim başlangıcı olarak kullanılacak ve böylece Hicri (Hicret) Takvimi hazırlanacaktır.

Medinelilerin İslamiyet’i kabul etmelerinde:

– Mekkelilerle rekabet içerisinde bulunmaları
– Medine’deki Yahudilerin tek tanrı inancından etkilenmeleri
– Medine’nin iki büyük kabilesi arasında şiddetle devam eden kan davasının sona erecek olması etkili olmuştur.