İngiltere’de, krala karşı isyan başlatan soylular tanzim ettikleri sözleşmeyi krala zorla kabul ettirmişlerdir. (1215) Manga Charta (Büyük Şart) adını taşıyan söz konusu sözleşmeye göre:

  • Kral, halkın hatırı sayılan itibar sahibi kişilerinden oluşan bir meclisin görüşlerini almadan keyfi vergi koyamayacak”
  • Mahkemelerde yargılama gerçekleşmeden ceza verilmeyecek
  • Mahkemenin verdiği kararlara saygı gösterilecekti.
  • Manga Charta ile kralın elinde bulundurduğu yetkiler kısıtlanmış ve daha sonraları kurulacak parlamentonun temelleri atılmıştır.
  • Halkın iradesi yani milli irade ön plana çıkmış, böylece İngiltere’de demokratikleşme süreci başlamıştır.