Hepimizin sınırlı bir çevresi var ve tüm yaşamımızı, bu sınırların ötesindeki yaşamın da bizim bu sınırların ötesindeki yaşamın da bizimkiyle aynı olduğuna inanarak geçiniyoruz çoğu kişi için oldukça yabancı bir sorun olan uyuşturucu madde kullanımında bizim sınırlarımızın ötesindeki yasam ile ilgili veriler oldukça ilginç;

ABD istatistiklerine göre 12-17 yaş arası ergenlerin yaklaşık olarak % 25’inde yasa dışı madde kullanımı görülmektedir. Yaklaşık olarak her beş ergenden bir tanesi marihuana (esrar) ya da haşhaş tüketmektedir. 17 yaşına kadar ise her üç ergenden bir tanesinin sigara kullandığı ortaya çıkmıştır. ABD’de ergenler üzerinde yapılan araştırmalarda 13 yaşındaki erkek çocukların üçte birinin, kız çocukların ise en az dörtte birinin hayatlarında en az bir kez içki kullandığı saptanmıştır. Bizim ülkemizde konu hakkında net verilere ulaşma imkanı bulunmasa da her geçen gün uyuşturucu madde kullanımının bir artış olduğunu dile getirmek yanlış olmayacaktır.

Madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili pek çok farklı riskten bahsedilebilir. Aile içi anlaşmazlıklar, akademik zorluklar, davranım bozukluğu ve depresyon gibi psikiyatrik bozukluklar, aile de ve arkadaş çevresinde madde kullanımının bulunması, dürtüsel (fevri) bir yapıya sahip olmak ve erken yaşta sigara kullanımı bu risk faktörlerinden bazılarıdır.

Yapılan araştırmalar gençlerin yaşadığı psikiyatrik sorunların da bazen madde kullanımına yol açabildiğim göstermektedir. Bu gibi durumlarda gençler bu psikiyatrik rahatsızlığın oluşturduğu sıkıntıyı geçici olarak maddenin erdiği rahatlık ile çözme yolunu tercih etmektedir.

Git gide önemi artan bir konu haine gelen madde bağımlılığı ile ilgili ailelere birçok görev düşmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalara göre en uygun yaklaşımın, baskıdan uzak ancak kontrollü bir ebeveyn yaklaşımı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu süreçte ailelerin dikkatle üzerinde durması gereken gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir:

Madde Bağımlılığında Ebeveynlerin Dikkat Edeceği Hususlar

  1. Madde bağımlılığına engel olmak ilk adım olmalıdır. Çocuğunuzun kendi kontrolünüzde, sizin bildiğiniz ve güvendiğiniz mekânlarda ve alanlarda bulunmasına özen gösteriniz. Bu nevi maddeler ile temasın önlenmesi sonraki aşamalarda ortaya çıkması muhtemel ve telafisi zor süreçlerin oluşmaması adına çözüm olacaktır.
  1. Uyuşturucu maddeye başlama eyleminin çoğu kez arkadaş çevresi vasıtasıyla ile oluştuğunu unutmayınız. Bu nevi maddeleri kullanan kişilerin oluşturduğu bir çevre içinde bulunan çocuğun uyuşturucu madde kullanma olasılığı da yüksek olacaktır. Bu sebeple çocuğunuzun arkadaş ortamını iyi analiz edin. Kimlerle arkadaşlık ettiğini kontrol edin.
  1. Her şeyin başı kuşkusuz ki eğitimdir. Bu nedenle uyuşturucu madde kullanımı hakkında çocuğunuza eğitim verin. Onu madde kullanımına götürebilecek sorunlar için alternatif çözümler sunun.
  1. Çocuğunuzda varsa ani olarak ortaya çıkan değişiklikleri yakından izleyin. Çocuğunuzun ders başarısında ani ve hızlı bir düşme, evvelden olmayan davranışların ortaya çıkması (kavgacılık, hırsızlık vb.), duygu durumunda ani değişimler gibi sonradan ortaya çıkan değişikliklerde, uyuşturucu madde kullanımı riski her zaman akılda tutulmalıdır.
  1. Ümitsizliğe yer vermeyin. Madde kullanımı ile ilgili bir durum tespit edildiğinde ümidinizi her zaman taze tutun. Toplumsal öğretilere göre genellikle madde bağımlılığı tedavi edilemez gibi algılamalar bulunmasına rağmen, uygun müdahaleler neticesinde tedavide başarı şansının oldukça yüksek olduğunu asla unutmayın.
  1. Uzman kimselerden mutlaka yardım alın. Genellikle birçok aile bu tip bir durum ortaya çıktığında sorunu aile içerisinde çözmeye çalışmaktadır. Fakat bu yaklaşım çoğu kez tedavinin gecikmesine neden olmaktadır. Burada en uygun yaklaşım, profesyonel kişilerden yardım alarak sorunu çözüme ulaştırmaktır.