M.Ö. 1200’terde Anadolu’ya gelerek Gediz ve Küçük Menderes nehirleri çevresinde yaşadılar. Kral Giges tarafından M.Ö. 68 7 tarihinde başkent Sard (Manisa – Salihli yakınlarında) olacak şekilde kuruldular. En önemli buluşları paradır. Başkentleri Sard’tan Mezopotamya’ya uzanan “Kral Yolu” olarak bilinen ticaret yolunu yapmışlardır. M.Ö. S46 yılında Anadolu’ya hakim olan Persler tarafından yıkıldılar.

Devlet Yönetimi: Lidyalılar krallıkla yönetilmişlerdir. Bir ticaret toplumu olan Lidyalılarda büyük tüccarların zaman zaman yönetim üzerinde etkili oldukları görülmüştür.

Ordu: Paralı askerlerden oluşan bir ordu kurmuşlardır. Paralı askerlerin vatan sevgisinden yoksun olmaları Lidyalıların savaşlarda başarısız olmasına ve kısa sürede yıkılmalarına neden olmuştur.

Din ve İnanış: Çok tanrılı bir inanışı benimsevnişlerdir. Ana tanrıça Kibele‘nin yanında Zeus, Apollon gibi Yunan tanrılarına da inanmışlardır.

Sosyal ve Ekonomik Hayat: Lidyalılarda ekonomi ticarete dayanmaktaydı. Lidyalılar ticareti geliştirmek içinTarihte bilinen ilk parayı i cad etmişlerdir. Bu durum takas usulüne göre olan ticareti sona erdirmişlerdir. Kral Yolu ticaretini kurmuşlardır. Kral Yolu aynı zamanda kültürlerarası etkileşime ortam hazırlamış, Lidyalılar doğu kültürleri ile tanışmışlardır.

Dil ve Sanat: Lidyalılar Fenike Alfabesi’ni kullanmışlardır.Taş mermer işlemeli mezar yapmışlardır. Altın işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.