Etiket: lidyalılar

Paranın Tarihçesi – Paranın Tarihsel Gelişimi – Kısaca

Paranın Tarihi Hakkında Kısa Bilgi:

Lidyalıların insanlık kültür ve uygarlığına kazandırdığı para, ister metalden, isterse kâğıttan imal edilmiş olsun, insan hayatına adeta damgasını vuran en önemli sembollerden biridir.

Kâğıt icat edilmeden evvel, deniz kabuğundan, kıymetli metallere varıncaya değin çeşitli mallar, takas aracı olarak kullanıldı. Tarihteki ilk madenî para basımı MÖ 7. yüzyılda Anadolu ’da, Lidyalılar tarafından gerçekleştirildi. Dünyanın ilk büyük darphanesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane ’de kuruldu.

MÖ 118 yılında deri parayı kullanmaya başlayan Çinliler, MÖ 806 yılında da ilk kâğıt parayı kullanmaya başladılar. Balat’ta kâğıt paraların basılması ve kullanılması 17. yy. sonlarına rastlıyor. Osmanlı Devleti’nde ilk kâğıt paralar Abdülmecit tarafından 1840 yılında “kaime” adıyla çıkarıldı. Matbaada basılmayan ve elle yapılan bu paraların her birine resmî mühür vurulurdu.

Osmanlı yönetimi; 1842 yılından itibaren matbaada para basmaya başladı. Cumhuriyetin ilk zamanlarında kâğıt para basılmadığı için 1927 senesinin sonuna kadar bu paralar geçerli oldu.

{ Add a Comment }

Lidyalılar Hakkında Kısa Bilgi

M.Ö. 1200’terde Anadolu’ya gelerek Gediz ve Küçük Menderes nehirleri çevresinde yaşadılar. Kral Giges tarafından M.Ö. 68 7 tarihinde başkent Sard (Manisa – Salihli yakınlarında) olacak şekilde kuruldular. En önemli buluşları paradır. Başkentleri Sard’tan Mezopotamya’ya uzanan “Kral Yolu” olarak bilinen ticaret yolunu yapmışlardır. M.Ö. S46 yılında Anadolu’ya hakim olan Persler tarafından yıkıldılar.

Devlet Yönetimi: Lidyalılar krallıkla yönetilmişlerdir. Bir ticaret toplumu olan Lidyalılarda büyük tüccarların zaman zaman yönetim üzerinde etkili oldukları görülmüştür.

Ordu: Paralı askerlerden oluşan bir ordu kurmuşlardır. Paralı askerlerin vatan sevgisinden yoksun olmaları Lidyalıların savaşlarda başarısız olmasına ve kısa sürede yıkılmalarına neden olmuştur.

Din ve İnanış: Çok tanrılı bir inanışı benimsevnişlerdir. Ana tanrıça Kibele‘nin yanında Zeus, Apollon gibi Yunan tanrılarına da inanmışlardır.

Sosyal ve Ekonomik Hayat: Lidyalılarda ekonomi ticarete dayanmaktaydı. Lidyalılar ticareti geliştirmek içinTarihte bilinen ilk parayı i cad etmişlerdir. Bu durum takas usulüne göre olan ticareti sona erdirmişlerdir. Kral Yolu ticaretini kurmuşlardır. Kral Yolu aynı zamanda kültürlerarası etkileşime ortam hazırlamış, Lidyalılar doğu kültürleri ile tanışmışlardır.

Dil ve Sanat: Lidyalılar Fenike Alfabesi’ni kullanmışlardır.Taş mermer işlemeli mezar yapmışlardır. Altın işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.

{ Add a Comment }