Etiket: kutsal ittifak

Osmanlı’ya Karşı Kutsal İttifak’ın Kurulması

Kutsal İttifak Nedir – Kutsal İttifak Hakkında Kısa Bilgi:

2. Viyana bozgunundan sonra Osmanlı’nın da yenilebileceğini gördükleri için iyice cesaret bulan Avrupalı Hıristıyan devletler, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki varlığını tamamen ortadan kaldırmak amacıyla Papanın da gayretleri neticesinde Kutsal İttifak’ı oluşturmuştur. Bu ittifaka Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya katılmıştır. (1683)

Kutsal İttifak ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar 16 yıl boyunca devam etmiş olup Osmanlı Devleti bu devletlerde mücadele ettiği bütün cephelerde yenilmiştir. Ve nihayet Saklankamen ve Zata seferlerindeki ağır yenilgiler sonucunda ise savaşacak gücü kalmayan Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalmıştır. Böylece Taraflar arasında Karlofça Antlaşması imzalanmıştır.

{ Add a Comment }

Kutsal ittifak Devletleri Hangileridir

Osmanlı’ya Karşı Kutsal İttifakın Kurulması:

Osmanlıların Viyana yenilgisi Avrupa’da büyük heyecan uyandırmış ve papanın kışkırtmasıyla Avusturya, Venedik, Lehistan, Malta ve Rusya Osmanlı’ya karşı birleşip kutsal ittifakı kurmuşlardır. Bu devletlerin Osmanlı topraklarına saldırmasıyla başlayan savaşlar on altı yıl sürmüş ve Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sona ermiştir.

Osmanlı Devleti’nin bu savaşları kaybetmesinde Avrupalı devletlerin birlikte hareket etmesi, Osmanlı ordusunun çok geniş bir alanda savaşmak zorunda kalması ve sık padişah değişiklikleri nedeniyle yönetimde istikrarın sağlanamaması gibi nedenler etkili olmuştur.

Sonunda İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğuyla taraflar arasında Karlofça Antlaşması (1699) imzalanmıştır.

{ Add a Comment }