Yüce Allah tarih boyunca pek çok peygamber görevlendirmiş, bunlardan bazısına İlahî kitaplar vermiştir. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an, Allah’ın göndermiş olduğu kutsal kitaplardır. Ayrıca bazı peygamberlere, suhuf olarak adlandırılan, sayfa sayısı az kitapçıklar verilmiştir.

Bunlar; Hz. Âdem’e 10 sayfa, Hz. İdris’e 30 sayfa, Hz. Şit’e 50 sayfa, Hz. İbrahim’e ise 10 sayfa olarak gönderilmiştir. Müslüman sadece Kur’an-ı Kerim’e değil, Allah’ın gönderdiği bütün kutsal kitaplara da inanmalıdır. Çünkü Kur’an’da inanç esasları bir bütün olarak görülür. Bunlar arasında hiçbir ayrım yapılmaması buyrulur.

Bütün kutsal kitaplar, insanları Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaya çağınr. Yüce Allah’ın, evrenin ve evrendeki her şeyin yaratıcısı olduğunu belirtir. İnanç esasları, ibadetler ve ahlaki ilkeler kutsal kitapların üzerinde durduğu temel konular arasındadır.