Kurban; ibadet amacıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan bir hayvanı usulünce kesmektir. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olması için; Müslüman, akıllı, ergenlik çağına girmiş ve belirli bir mali güce sahip olması gereklidir.

Hz. İbrahim ve Kurban

Hz. İbrahim bir oğlu olursa Allah’a kurban edeceğini vaat etmişti. Hz. İsmail dünyaya gelince bu vaadi kendisine hatırlatıldı. O da oğlunu kurban etmek üzere yola çıktı. Ancak, kendisine Allah tarafından bir koç gönderilerek oğlunun yerine koçun kurban edilmesi emredilmiştir.

Kurban Nasıl Kesilir?

İslam dinine göre kurban deve, sığır, koyun gibi hayvanlardan belli bir yaşa ulaşmış olanlarından kesilir. Kurban etinin bir kısmı yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır geri kalanı aile fertleri ve misafirlere ikram edilir.

► Kurban kesmek insanı Allah’a yakınlaştırır.
► İnsan Allah’a karşı görevlerini yapmanın huzurunu duyar, O’na olan bağlılığını göstermiş olur.
► Allah’ın rızasını kazanmak için gerekli fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu gösterir.
► Kurban etinden yoksullara vermek insanın cömertliğinin bir göstergesidir. Bu durum fakirlerle zenginler arasındaki yakınlaşmayı sağlar.
► Zenginlerin yoksul ve yardıma muhtaç insanları hatırlayarak, onlara yardım etmelerini sağlar.
► Kurban kesen Müslüman akrabalarını komşularını davet ederek onlara ikramda bulunur. Bu sayede komşular ve akrabalarla ilişkiler gelişir. Karşılıklı sevgi ve saygı duyguları artar.