Hz. Muhammed (s.a.v.), Yüce Allah tarafından, insanları doğru yola iletmek amacıyla gönderilmiş olan son peygamberdir. Kutsal kitabımız da son İlahî kitaptır. Kur’an, Peygamberimize vahiy yoluyla 610 yılının ramazan ayının Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlamıştır. Peygamberimize ilk vahiy, kırk yaşındayken ve Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda gelmiştir. İlk indirilen ayetler Alak suresinde yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim, 610 – 632 yıllan arasında, yaklaşık olarak yirmi üç yıllık sürede, bölümler hâlinde indirilerek tamamlanmıştır.

Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de inen ayetlerinde genellikle Allah’ın varlığı, birliği ve inanç esasları üzerinde durulmuştur. Medine’de inen ayetler ise daha çok, toplumsal sorunlar ve insanlar arası ilişkileri düzenlemeye yönelik ilkeler getirmiştir.

Hz. Muhammed. Allah tarafından kendisine indirilen ayet ve surelerin yazılmasına, korunmasına büyük önem vermiştir. Bunun için de Kur’an ayetlerini yazmaları için bazı kimseleri vahiy kâtibi olarak görevlendirmiştir. Kur’an ayetleri hem Peygamberimiz hem de vahiy kâtipleri ve diğer bazı sahabeler tarafından ezberlenmiştir. Böylece kutsal kitabımız günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed vefat etmeden önce tamamlanmış ancak kitap hâline getirilememiştir. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve diğer bazı sahabelerin de teşvikiyle Kur’an ayet ve surelerini kitap hâline getirmek için bir komisyon kurmuştur. Vahiy kâtiplerinden biri olan ve Kur’an’ı ezbere bilen Zeyd bin Sabit’i de bu komisyonun başkanlığına getirmiştir.

Hz. Ali’nin de onayıyla Kur’an ayet ve surelerini Peygamber Efendimizin öğrettiği şekilde sıralayarak iki kapak arasında toplamış ve bir kitap hâline getirmiştir. Kitap haline getirilen bu ilk Kur’an nüshasına Mushaf denilmiştir. Hz. Ebu Bekir zamanında hazırlanan Mushaf’a uygun olarak yazılan yeni Kur’an nüshaları; Mekke, Basra, Küfe, Şam gibi belli başlı büyükşehirlere gönderilmiştir.