Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette Allah’a dua edilmesinin öğütlenmesi ve dua örneklerinin yer alması, Peygamberimizin dua ile ilgili söz ve uygulamaları, İslam dinini kabul etmiş toplumlarda dua etmeye özel bir önem verilmesine yol açmıştır. Müslüman toplumlar Kur’an ve hadislerdeki dua örneklerinden hareketle Yüce Allah’a dileklerini ifade etmişlerdir. Bizim kültürümüzde de dua etmenin önemli bir yeri vardır. Halkımız arasında sıkça kullanılan “Yer gök dua ile ayakta durur.” ifadesi duaya verilen önemin güzel bir göstergesidir.

Kültürümüzde yaşamın her alanıyla ilgili dua örnekleri vardır. Örneğin; gece yatmadan önce, sabah kalkınca, su içmeye başlarken, yemekten önce ve sonra, herhangi bir araca binerken veya araçtan inerken, bir yolculuğa çıkarken dua edilir. Evlenen çiftler, hacca gidenler, askere gidenler, bir iş yeri açanlar, yeni doğan çocuklar ve sünnet olan erkek çocukları için de dua örnekleri vardır.

Cuma gecelerine, kandillere, bayramlara özel dua örnekleri vardır. Kur’an-ı Kerim’in tamamı okunduğunda yapılan hatim duaları kültürümüzdeki dua örneklerindendir. Aşağıda kültürümüzde yer etmiş bu dua örneklerinden bazıları verilmiştir.

Yatarken Okunacak Dua

“Allah’ım yıldızlar battı, gökler uyudu. Sen ise Hayy’sın (dirisin), Kayyûm’sun (her şey sana muhtaç), seni ne uyku tutar. ne de dalgınlık. Ey Hayy ve Kayyûm Allah’ım! Bütün kötülüklerden sana sığınırım. Gecemi sakin yap ve gözümü uyut”

Yemek Duası

Elhamdülillah, elhamdülillah.
Bu nimeti veren Allah,
Peygamberim resûlullah,
Her yemekte derim bismillah.
Artsın eksilmesin,
Taşsın dökülmesin.
Gerisi kesilmesin.
Daima şenlik ve afiyetle yensin.
Geçmişlerin ruhu için.
Sağların selameti için,
Dertlere derman için.
Bilhassa Allah rızası için, el-Fâtiha.

Başarı Duası

“Ey Rabbimiz! Katından bize rahmet ver. İşimizi kolaylaştır.
Bizi başarıya ulaştır. Amin.”

Bir Yolculuğa Çıkarken Okunabilecek Dua

“Rabb’im! Gideceğim yere esenlik içinde gitmemi sağla. Bana yardımcı bir güç ve kılavuz ver. Allah’ım! Yalnız senden yardım diler, yalnız sana güvenirim. Allah’ım! İşimi ve yolculuğumu kolaylaştır. Her türlü kötülüğü benden sav. Allah’ım! Kendimi, ailemi, yakınlarımı, dünyada ve ahirette bize lütfettiğin nimetlerin hepsini sana emanet ediyorum. Ey keremi bol Rabb’im! Bizi her türlü kötülükten koru.”

Her Zaman Yapılabilecek Bir Dua

“Ya Rabbi! Ya Rahman! Ya Rahim! Bize hayır ver, bizi her türlü kötülüklerden koru. Anne ve babamı affet ve bizleri kurtulanlardan eyle. Ey dualara cevap veren Allah’ım! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler, iyilikler ver. Bizleri cehennem azabından koru. Aklımı ve kalbimi faydalı ilimlerle nurlandır.

BÜYÜKLERİMİZDEN DUA ÖRNEKLERİ

✓ Allah’ım! Bizi düşünen ve ibret alanlardan eyle.
Zunnûn-i Mısrî

✓ Allah’ım! Bize bilgiyi ver ve bilgimizi uygularken samimi olmayı nasip et.
Abdülkadir Geylânî

✓ Allah’ım! Bizi rızıklandır, bizlere başarı ver. Bizi kötü huylardan koru. Bize işlerimizi içtenlikle yapmayı nasip et.
Ahmet Mürşidi Efendi

✓ Ya Rabbi! Kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzeleştir.
Gönenli Mehmet Efendi

✓ Şiir ve marşlaımızda da en güzel dua örneklerine rastlamaktayız. İstiklâl Marşı’mızda yer alan aşağıdaki dörtlük bunun en güzel örneklerindendir.

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
Mehmet Âkif Ersoy