Etiket: kültür

Wiki Sitesi Nedir – Wiki Sitesi Ne Demektir

Wiki Sitesi Hakkında Bilgi – Wiki Sitesi Tanıtımı:

Kültür ve yaşam için faydalı bilginin adresi Wiki Sitesi, 2015 yılından beri online olarak hizmet sunan, sağlık, bilim, tarih, coğrafya, tarih, edebiyat, felsefe, genel kültür ve yaşamı ilgilendiren her konuda bilgiler sunan bir platformdur. Bir bilgi portalı olarak kullanıma sunulan Wiki Sitesi, tamamen özgün ve doğru içerikler ile oluşturulmaktadır.

Bilim ve kültür dünyasının bir katresi sloganı ile hizmetlerine başlayan Wiki Sitesi, insanın merak edeceği ve insanlığı ilgilendiren her kategoriyi içerisinde barındırıyor. Site içerisinde kullanıcılar üye olarak da devam edebilmektedir. Kolay ve pratik bir kullanıma sahip olan site içerisinde, bir konu hakkında arama yapmak ve bilgiye ulaşmak oldukça kolay. Kullanımı herkese açık olan Wiki Sitesi, en güncel bilgileri ve en yeni gelişmeleri içerisinde barındıran bir platform. Online bir ansiklopedi olarak herkes tercih edebilir.

Fikir Dünyası adlı kategorisi ile farklı düşüncelerden ve konulardan güncel bilgiler de sunan Wiki Sitesi, canlı ve daima gelişmekte olan bir bilgi merkezi olarak hizmetlerine devam ediyor.

{ Add a Comment }

Beni Ahmer Devleti Hakkında Kısaca Bilgi

Beni Ahmer Devleti (1232 – 1412): Beni Ahmer Devleti bir bakıma Endülüs Emevi Devletinin devamı niteliğinde olup başkenti Gırnata’dır. Devlet, yasal alandan 1xbet
çok kültür ve uygarlık alanında büyük gelişmelerin yaşandığı bir merkez olmuştur. Avrupa’daki Rönesans hareketlerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. En Önemli bilim adamı İbn-i Haldun’dur. Devlet; 250 yıllık yarlığının ardından 1479’da Kastilya Kraliçesi İzabella ve Aragon Kralı Ferdinand’ın evlenmesiyle oluşturulan Hristiyan birlik karşısında zor durumda kalarak 1442 yılında betist
yıkılmıştır. Hristiyanlar şehri yağmalayıp kültür ve sanat mirası olan eserleri tahrip ettiler.

1442’de yaşanan bu oluya Osmanlı i Devleti müdahale; etmiş, Oruç Reis ve Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa) gibi kaptanlarıyla kurtarabildikleri Müslüman ve Yahudi’leri Kuzey Afrika ve Anadolu’ya getirmişlerdir.

mariobet

{ Add a Comment }

Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

İnsanoğlu için yürümek, koşmak, oturmak, kalkmak nasıl ki doğalsa, birbirleri ile iletişim kurmak da o denli doğaldır. İnsanlar kendi arasında iletişim kurarken kullandığı en temel araç dildir. Bütün insanlar en az bir dil kullanırlar ve etrafındakilerle bunu kullanarak iletişim kurarlar.

Kısaca dil, insanların duygu ye düşüncelerini karşılıklı olarak aktarmak için kullandıkları bir iletişim aracıdır. Diğer bir deyişle bir toplumu meydana getiren insanlar arasındaki iletişimi sağlayan gizli bir akit, sistemidir, Dil bir sistemdir ve bu Sistemde yer alan öğelerin, bireylerin istek ve amaçlarına göre bireysel biçimde kullanılmaktadır. Dilin tanımı yapılırken en çok kullanılan ifadelerden birisi de dilin geçmişten günümüze bir kültür taşıyıcısı olduğudur. Peki kültür nedir ve dil ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?

Kültür: Bir milletin veya bir topluluğun tarihi süreç içinde meydana getirdiği maddi ve manevi ‘ortak değerlerin hepsi kültür olarak tanımlanmaktadır. Maddi değerlere yaşanılan mekânlar, kullanılan eşya ve araçlar, yeme ve içme, giyim ve kuşam; manevi değerlere ise dil, din, gelenek, görenek, örf ve âdetler örnek gösterilebilir. Bütün bu değerler incelendiğinde her milletin kültürünün : farklı öldüğü ve o millete ait olduğu görülmektedir. Milli kültür olarak adlandırdığımız her şey dilin içinde gizlidir. Bir milleti millet yapan maddi ve manevi değerlerin bütünü olan kültürün en önemli unsuru tartışmasız: dildir. Bir milletin kültür değerlerini geçmişten geleceğe yazı veya sözle aktaran, o milleti ayakta tutan, varlığını sağlayan ve devam ettiren de dildir.

Kültürün Unsurları:

 • Dil: Kültürün temel unsurudur. Kültür dil sayesinde aktarılır ve yayılır.
 • Din: Milletlerin inanışları kültürlerine büyük ölçüde yön verir.
 • Gelenek ve Görenek: Yazılı olmayan kurallar sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.
 • Sanat: Sanatçının duygu ve düşünceleri dönemin zihniyeti kültür olarak aktarılır.
 • Dünya görüşü: Bir milletin geneline hakim olan hayat felsefesi diğer kültür unsurlarıyla şekillenir.
 • Tarih: Millet, tarihinden beslenir, tarihine bakarak geleceğini belirler.

Dilin Kullanım Farklılığı: Gündelik hayatta kullanılan dil (ifade) ile metinlerde kullanılan dil arasında farklılıklar da bulunmaktadır. Örneğin bilimde ve bilimsel yazılarda terimler kullanılırken, felsefede kavramlar, sanatta ise imgeler kullanıl maktadır. İletişimde dilin farklı işlevleri şöyledir:

 • ileti ön plandaysa —— göndergesel işlevde
 • Alıcının uyarılması amaçlanmışsa —— alıcıyı harekete geçirme işlevinde
 • Dilin kendi kurallarım anlatmak içinse —— dil ötesi, İşlevde
 • Alıcıda coşku uyandırmak amaçlanmışsa —— şiirsel işlevde
 • Birtakım duygu ve heyecanları anlatmalk içinse —— heyecana bağlı işlevde
 • Alıcının söylenenleri anlayıp anlamadığını görmek amaçlanmışsa —— kanalı kontrol işlevinde kullanılmıştır.

{ Add a Comment }