Etiket: kullan

Kulak Çöpü – Çubuğu Kullanırken Dikkat

Kulak Çöpü – Çubuğu Kulağa Zarar Veriyor:

İnsan vücudunun en hassas organlarından biri kulaktır. Amerika’da yapılan bir araştırmada, her yıl çok sayıda insan kulak içi zedelenmesi yüzünden acile başvuruyor. Bunun asıl sebebi ise kulak çöplerinin yanlış kullanılması. Bu çöpler sade kulağı kurulamak için üretilmesinin yanında kulak temizliği için de kullanılıyor. Dikkat edilmediğinde ise kulağa zarar veriyor.

{ Add a Comment }

Wiki Nedir – Wiki’nin Kelime Anlamı

Wiki’nin Anlamı Wiki Ne Demektir:

Son dönemlerde, bilginin online platformlar üzerinden daha kolay bir şekilde erişilebilmesine olanak tanıyan kavram, Wiki nedir sorusu ile kendisini göstermektedir. Wiki kelimesinin anlamı ”What I Know Is” kelimesinin baş harflerinden oluşmakta ve aynı zamanda Hawai dilinde ”çabuk” anlamını taşımaktadır. Hızlı ve sürekli yenilenebilen bilgi aktarımı olarak online portaldaki yeni anlamını da kazanmış bir kelimedir. Wiki bir kelime olmaktan ziyade bir kısaltma olarak bilinir ve farklı alanlarda site olarak Wiki oluşturmak mümkündür.

Wiki, bilgi paylaşım ortamının oluşmasını sağlayan bir kavramdır ve bu avantajı ile esnek bir özellik gösterir. Yani hem değişmeye hem de yenilenmeye açıktır. Wikiler ile oluşturulmuş bir sayfa, kullanıcı tarafından sürekli olarak geliştirilebilir. Bilgilere erişmek ve bilgileri belge haline getirmek Wiki kavramı sayesinde çok kolay bir hale gelmiştir. Wikiler sayesinde çok kolay bir şekilde bilgiler kategorize edilebilir ve kullanıcılara sunulabilir. Wiki kavramı bu özellikleri ile aynı zamanda her kullanıcının üzerinde düzenleme yapabileceği bir ortak bilgi topluluğu tanımını da kazanmıştır.

Bir Wiki‘nin oluşmasını sağlayan kullanıcılardır ve hem paylaşım hem de oluşum anlamında süreklilik isteyen bir portal olarak kabul edilmelidir.

{ Add a Comment }

Wiki Sitesi Nedir – Wiki Sitesi Ne Demektir

Wiki Sitesi Hakkında Bilgi – Wiki Sitesi Tanıtımı:

Kültür ve yaşam için faydalı bilginin adresi Wiki Sitesi, 2015 yılından beri online olarak hizmet sunan, sağlık, bilim, tarih, coğrafya, tarih, edebiyat, felsefe, genel kültür ve yaşamı ilgilendiren her konuda bilgiler sunan bir platformdur. Bir bilgi portalı olarak kullanıma sunulan Wiki Sitesi, tamamen özgün ve doğru içerikler ile oluşturulmaktadır.

Bilim ve kültür dünyasının bir katresi sloganı ile hizmetlerine başlayan Wiki Sitesi, insanın merak edeceği ve insanlığı ilgilendiren her kategoriyi içerisinde barındırıyor. Site içerisinde kullanıcılar üye olarak da devam edebilmektedir. Kolay ve pratik bir kullanıma sahip olan site içerisinde, bir konu hakkında arama yapmak ve bilgiye ulaşmak oldukça kolay. Kullanımı herkese açık olan Wiki Sitesi, en güncel bilgileri ve en yeni gelişmeleri içerisinde barındıran bir platform. Online bir ansiklopedi olarak herkes tercih edebilir.

Fikir Dünyası adlı kategorisi ile farklı düşüncelerden ve konulardan güncel bilgiler de sunan Wiki Sitesi, canlı ve daima gelişmekte olan bir bilgi merkezi olarak hizmetlerine devam ediyor.

{ Add a Comment }

İyi Bir Paragrafta Bulunması Gereken Özellikler

İyi Bir Paragrafın Özellikleri:

İyi düzenlenmiş bir paragraftan herhangi bir cümle çıkarılamaz. Dil, doğru ve güzel kullanılarak cümleler arasındaki dil ve anlam kaynaşması sağlanır. Bir paragrafta dil ve düşünce bağlantısı iyi kurulmamışsa anlatımın, dolayısı ile düşüncenin akışı bozulur.

Söylenmesi gerekenden az veya çok cümleye yer verilmez çünkü bu durum paragrafın yapısında düzensizliğe sebep olur. Cümleler belli bir düzende sıralanır, bir bütünlük oluşturur; bu bütünlük dil ve düşünce bağlayıcıları ile oluşturulur. Paragrafta anlatılmak istenenin (ileti) doğru anlaşılabilmesi için, “duruluk, açıklık, özlülük, akıcılık, yalınlık, tutarlılık, doğallık” gibi temel anlatım ilkelerine uyulması gerekir.

Duruluk: Paragrafta gereksiz ifadelere yer verilmemesidir. Başka bir deyişle düşüncelerin olabildiğince az sözcükle anlatılarak cümlelerin gereksiz yere uzatılmamasıdır. Duru bir anlatımdan tek sözcük çıkarılamayacağı gibi, tek sözcük de eklenemez. Duru bir anlatımda süs ve özentiden kaçınılır, bağlayıcı ögeler titiz bir şekilde kullanılır.

Açıklık: Paragrafta anlatılanların kuşkuya, belirsizliğe yer vermeyecek biçimde kolayca anlaşılır olmasıdır. Farklı yorumlara açık ve farklı anlama gelen anlatım açık bir anlatım değildir. Düşüncelerin kolayca anlaşılabilmesi; o düşüncelerin iyi düzenlenmiş, anlatımının açık seçik olmasına bağlıdır. Anlatımda açıklık; sözcüklerin, deyimlerin uygun yerde ve anlamda, noktalama işaretlerinin eksiksiz ve yerli yerinde kullanılmasıyla sağlanır.

Özlülük: Paragrafta az sözle çok şey anlatmaya özen göstermektir. Gerekli olduğu kadar sözcük kullanarak okuyucuyu düşündüren, onun söylenenlerden yola çıkarak çağrışımlara ulaşmasına olanak veren, derinliği ve anlam yoğunluğu olan anlatım, özlü bir anlatımdır.

Akıcılık: Paragrafın okuru sıkmadan, bir çırpıda ve istekli bir biçimde okunmasını sağlamaktır. Bunun için de okurken kulağa hoş gelmeyen ses ya da sözcükler kullanılmamalı, duygular tutarlı bir şekilde sıralanmalıdır.

Yalınlık: Paragrafı oluşturan cümleleri gereksiz süslemelerden, özentili ifadelerden ve basmakalıp söyleyişlerden uzak bir şekilde kurmaktır. Yalın anlatımda düşünceleri; dolambaçlı yollara sapmadan doğrudan ortaya koymak, sözcükleri zorlamasız kullanmak ve tekrara düşmemek önemlidir.

Tutarlılık: Paragrafta yer alan düşüncelerin çelişkiden uzak, birbiriyle uyumlu bir şekilde anlatılmasıdır. Tutarlı bir anlatımda paragrafı oluşturan cümleler birbirini desteklemeli, düşünceyi anlaşılır duruma getirmelidir.

Doğallık: Paragrafta duygu ya da düşünceyi içten geldiği ya da olduğu gibi anlatmaktır. Doğal anlatımda, gerçeklik duygusu zedelenmemeye çalışır, yapaylıktan uzak durulur.

Özgünlük: Paragrafta anlatılan duygunun, düşüncenin, kavramın ya da bir gerçeğin anlatımının, anlatana özgü nitelikler taşımasıdır. Özgünlük, paragrafın içeriğinde ya da biçiminde olabileceği gibi her ikisinde de olabilir.

{ Add a Comment }