Kul hakkı yemek, başkalarının haklarına saygı göstermemek, onların haklarını çiğnemektir. Söz ve davranışlarla başkalarına zarar vermektir, ölçü ve tartıda hile yapmak, rüşvet almak ve vermek, devlet malını kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak kul hakkı yemektir. Ayrıca başkalarıyla alay etmek, insanlara iftira atmak, dedikodu yapmak da kul hakkı kapsamına girer. İslam dini kul hakkı yemeyi büyük bir günah olarak değerlendirir ve bu kötü davranışı yasaklar.

Hatta dinimizde kul hakkı yemek, Allah’ın hiçbir zaman affetmeyeceği bir günah olarak görülür. Bu günahı ortadan kaldırmanın tek yolu, yapılan haksızlığı gidermek ve mağdur olan kimseden helallik almaktır. Yasalara saygı göstermek ve uymak her vatandaşın öncelikli görevidir. Vatandaşların devlete karşı olan görevlerinden biri de vergi vermektir. Askerlik yapmak, devlete karşı görevlerimizden birisidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve gerekli şartlan taşıyan herkes askerlik yapmakla yükümlüdür. Ülkemiz demokrasiyle yönetilmektedir. Demokrasinin temeli de millet egemenliğine dayanır. Millet, egemenliğini seçimlere katılarak gerçekleştirmekte ve kendisini temsil edecek kişileri seçimle belirlemektedir.

Kaynak: