Küçük Kaynarca Antlaşması Hangi Padişah Döneminde İmzalanmıştır:

III. Mustafa’nın ölümü üzerine I. Abdülhamit Padişah olmuştur. Rusya’nın Osmanlı karşısında daha fazla genişlemesini istemeyen Avusturya ve Prusya araya girmiş ve I.Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1774’te Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanmıştır. Rusya ile yapılan Küçük Kaynarca Antlaşması’na göre;

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Maddeleri:

  • Kırım’a bağımsızlık verilecek, Kırım Hanlığı sadece dini bakımdan Osmanlı Halifesine bağlı kalacak
  • Osmanlı vatandaşı olan Ortodoksları Rusya koruması altına alacak
  • Kapitülasyonlarda Rusya da yararlanacak
  • İstanbul’da bir Rus elçisi bulunacaktır.
  • Küçük Kaynarca, Osmanlı Devleti’nin imzaladığı en ağır antlaşmalardan biridir.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Önemi ve Sonuçları:

Bu antlaşma ile;

  • İlk defa halkı Türk ve Müslüman bir ülke (Kırım) Osmanlı Devleti’nden ayrılmış
  • Rusya Kırım’ı ele geçirme aşamasının ilkini gerçekleştirmiş
  • Ortodoksları koruma hakkı tanınmakla, Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmasına zemin hazırlanmış, Balkanlar Rusya’nın politikalarına açık hale gelmiştir.

Rusya, Kırım’ı Osmanlı Devleti’nin denetiminden çıkarmış, Karadeniz egemenliğini sağlamak için harekete geçmiştir.

Kırım işlerine karışan Rusya, burada kendi taraftarı olan Şahin Giray’ı Han seçtirmiş, ancak bu durumu Kırım halkı kabullenmeyince Osmanlı halifesine şikâyette bulunmuş, Osmanlı Devleti de Şahin Giray’ın hanlığını onaylamamıştır.

Bunun üzerine Kırım’a giren Rusya, Şahin Giray’ın hanlığını zorla kabul ettirmeye çalışmış, bu gelişme üzerine de Osmanlı Devleti Rusya ile savaş durumuna gelmiştir.

Osmanlı Devleti ile Rusya’nın yeniden savaş aşamasına gelmesi üzerine araya Fransa girmiş ve uzlaşma sağlanarak Aynalıkavak Antlaşması (1779) yapılmıştır. Buna göre;

  • Rus askerleri Kırım’dan çekilecek,
  • Osmanlı Devleti de Şahin Giray’ın Kırım Hanı olmasını onaylayacaktı.

Ancak, Rusya Kırım’dan askerlerini çekmediği gibi, Kırım’ı topraklarına kattığını ilan etmiş, (1783), bu gelişme üzerine Rusya ile savaşlar yeniden başlamıştır. (1787)

Rusya’nın Osmanlı Devleti’yle başlattığı savaşa Avusturya da katılmış, böylece Osmanlı Devleti, hem Rusya, hem de Avusturya ile savaşmak zorunda kalmıştır.